Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Najnowsze wydarzenia

Przenośna scena sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców  Gminy Budzów i ich integracja, poprzez zakup sceny oraz jej udostępnianie…

więcej
Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Budzów poprzez organizację warsztatów tanecznych i szachowych.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację warsztatów tanecznych i szachowych.

więcej
“Warsztaty muzyki regionalnej – nauka gry na skrzypcach”.

Celem projektu jest organizacja warsztatów nauki gry na skrzypcach dla dzieci z obszaru gminy Budzów.

więcej
Warsztaty muzyki regionalnej i zakup instrumentów.

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację warsztatów muzyki regionalnej,…

więcej
Warsztaty kulinarne z zakresu pieczenia i gotowania potraw regionalnych.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej  poprzez organizację warsztatów kulinarnych.

więcej
Wytyczenie Szlaku Turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Gminie Budzów.

Celem projektu jest rozwój turystyki w Gminie Budzów poprzez wytyczenie szlaku turystycznego “Podbabiogórskie Szachowiska”.

więcej
Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce…

więcej
Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jachówce.

Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze Gminy Budzów poprzez informowanie o walorach turystycznych, kulturowych,…

więcej
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów.

Celem projektu jest rozwój turystyki w Gminie Budzów poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy.

więcej
„Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy” ostoją lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów – zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Palczy.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty regionalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Palczy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego…

więcej