Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRA DĘTA “SYGNAŁ” BUDZÓW

Orkiestra Dęta „Sygnał” Budzów powstała w 1962 roku z inicjatywy Józefa Kurka (przewodniczącego zespołu koszykarskiego w Budzowie należącego do Spółdzielni Koszykarskiej „Nadwiślanka” w Zatorze). Pierwszym dyrygentem orkiestry został pan Edward Kosek. Orkiestra liczyła wtedy dwudziestu czterech członków. Jej pierwszym publiczny występ miał miejsce w 1962 roku na uroczystościach kościelnych (wielkanocnych) w Budzowie. Od tego czasu orkiestra brała czynny udział w uroczystościach kościelnych na terenie parafii, jak i uroczystościach gminnych i powiatowych.

Pierwszym osiągnięciem artystycznym było zajęcie III miejsca na Festiwalu Orkiestr Dętych w Makowie Podhalańskim w 1965 roku.

W roku 1971 roku z prowadzenia orkiestry rezygnował pan Edward Kosek. Jego miejsce zajął pan Stanisław Goryl. W 1974 roku orkiestra zdobyła I miejsce w VI Powiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego. Orkiestra powtórzyła sukces trzy miesiące później zdobywając I miejsce w IV Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Polski Południowej w Pińczowie. Jak do tej pory był to największy sukces orkiestry. W roku 1977 orkiestra wzięła udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w nowo powstałym województwie bielskim, zdobywając III miejsce.
W 1980 roku z kierowania zespołem rezygnował Stanisław Goryl. Następnie w latach 1985-1989 orkiestrą kierował pan Wiesław Ryszawy, a od 1990 roku kapelmistrzem orkiestry został pan Jan Sergiel. Pod jego kierownictwem w 1999 roku orkiestra zajęła równorzędne I miejsce w Rejonowych Eliminacjach do XXII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Osielcu. Po złożeniu rezygnacji z prowadzenia orkiestry przez dyrygenta orkiestry-Jana Sergla, w 2004 roku nowym kapelmistrzem został pan Marian Ryszawy. Pomimo wielu trudności orkiestra działała prężnie pozyskując nowych członków, koncertując i rozwijając się. Od kwietnia 2004 roku orkiestra działa jako stowarzyszenie. W tym czasie orkiestra bierze udział w przeglądach i koncertach.

Od roku 2009 orkiestrę prowadzą dwie osoby. Są nimi Rafał Pieronkiewicz oraz Andrzej Danel.

Oprócz wyżej wymienionych sukcesów i występów orkiestra oferuje profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości i imprez kościelnych, gminnych, strażackich i innych. Z roku na rok podnosi swój poziom artystyczny oraz wzbogaca swój repertuar.

Obecnie orkiestra liczy 35 członków. Zrzesza przede wszystkim młodzież i dzieci szkolne.

Obecny skład Zarządu:

Prezes: Krzysztof Fuja
Skarbnik: Mariusz Pieronkiewicz
Sekretarz: Patrycja Filuś
Członek Zarządu: Andrzej Danel
Członek Zarządu: Rafał  Pieronkiewicz