Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

O Zespole

Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”  powstał w 2009 roku. Swoją nazwę przyjął od nazwy gminy oraz grupy etnograficznej Kliszczaków, zamieszkałej gminę Budzów i tworzącej kulturowy świat góralszczyzny, mający dzisiaj swoje odzwierciedlenie w folklorze i strojach ludowych. Powstanie zespołu było odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Inicjatorem i założycielem Zespołu jest dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów Danuta Kawa, która sprawuje  opiekę organizacyjną nad zespołem. Z uwagi na fakt dużej ilości chętnych chcących rozwijać swoje zainteresowania  artystyczne oraz ogromny zapał i zaangażowanie dzieci i młodzieży, utworzenie zespołu nie było zadaniem zbyt trudnym. Dużym ułatwieniem była przychylność lokalnych władz poprzez przeznaczenie na ten cel środków, dzięki którym możliwe było utworzenie warsztatów muzycznych i tanecznych oraz zakup strojów regionalnych. Zespół działa przy Ośrodku Kultury Gminy Budzów. Obecnie w skład zespołu wchodzi kapela i grupa wokalno-taneczna. Zespół działający pod okiem Anny Kowalskiej- Wicherek liczy 36 osób. Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu Podbabiogórskiego oraz tańce narodowe. Zespół  sukcesywnie rozszerza swoje ambicje artystyczne o repertuar innych regionów. Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury regionu. Łączy go wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, piękna dziedzictwa przodków i  kultury swojej „małej ojczyzny”. Przyczynia się do podtrzymania lokalnej tradycji, obrzędów ludowych, gwary. W ramach warsztatów muzycznych i tanecznych  prowadzonych przez Ośrodek Kultury dzieci i młodzież pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zapoznaje się  z autentycznymi wartościami kultury ludowej i nabywa praktyczne umiejętności. Poznaje technikę gry na instrumentach regionalnych, piosenki, pieśni, przyśpiewki, pastorałki, a w ramach warsztatów tanecznych tańce narodowe, tańce regionu Podbabiogórskiego oraz melodie, pieśni i przyśpiewki regionu.  Poprzez kontakt z żywą muzyką regionu uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z kulturą, historią  i zwyczajami  swojej „małej ojczyzny”.

Zespół wielokrotnie uczestniczył w wielu znaczących imprezach, gminnych, powiatowych i ponad powiatowych  zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W dorobku „Budzowskich Kliszczaków” wymienić można m.in. kilkukrotne uczestnictwo w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, tradycyjnie organizowanym w Wiśle. Członkowie zespołu mogą pochwalić się zajęciem II miejsca w latach 2014, 2015, III miejsca w 2016, 2018, oraz wyróżnienia w 2019 roku. Zespół niejednokrotnie reprezentował Gminę Budzów w konkursie „Kultura i Folklor Podbabiogórza”. W tym konkursie zdobył I miejsce w latach: 2015, 2017, 2019, 2020, II miejsce w latach: 2013, 2014, 2018 oraz wyróżnienie w 2012 r. W trakcie Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady” w Zawoi, zespoły oceniane są w kilku kategoriach. Zespół „Budzowskie Kliszczaki” ma na swoim koncie laureatów w kategorii grupy śpiewacze: I miejsce w 2015 roku, II miejsce 2016 roku, wyróżnienie w 2017 roku, instrumentaliści: I miejsce w latach 2016, 2017 i 2018, II miejsce lata 2015 i 2016 , gawędziarze: wyróżnienie w latach 2015 i 2017. Solistki zespołu zostały docenione w 2017 roku zajmując III miejsce oraz w 2019 roku zajmując II miejsce. Ważną częścią folkloru regionalnego są obrzędy Bożego Narodzenia, dlatego Zespół „Budzowskie Kliszczaki” kultywując tę tradycję corocznie bierze udział w przeglądach Grup Kolędniczych. Występy budzowskich kolędników zostały docenione m.in. w Przeglądzie Grup Kolędniczych: „Babiogórskie Podłazy”, gdzie otrzymali I miejsce w 2020 roku, II miejsce 2017 i 2018 r. oraz wyróżnienie w 2016 roku. W trakcie Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Miechowie w 2015 r., reprezentanci Gminy Budzów zdobyli III miejsce. W tym samym roku w Makowie Podhalańskim w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych zdobyli wyróżnienie, 2 lata później podczas Pastuszkowego Kolędowania w Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu zdobyli wyróżnienie , a w 2020 roku II miejsce. Rok 2021 przyniósł kolejne sukcesy, na Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” grupa kolędnicza zdobyła II miejsce, a podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „PASTORAŁKA ŻYWIECKA” duet wokalny „Budzowskich Kliszczaków” zdobył wyróżnienie. Ciągłe doskonalenie warsztatu i umiejętności spowodowało także, że dwa razy, w trakcie „Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych” w Rabce Zdroju w roku 2013 i 2018 zespół otrzymał wyróżnienie. Oprócz osiągnięć grupowych do osiągnięć zespołu zaliczyć można również indywidualne sukcesy członków Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” m.in. podczas Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, Międzynarodowym Festiwalu Dudziarzy „Gajdovacka” na Słowacji w Oravska Polhora oraz Konkursie Heligonistów Województwa Małopolskiego w Mordarce. W 2017 roku w Jabłonce, Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” został uhonorowany Laurem Babiogórskim I stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultywowania i promowania folkloru oraz tradycji regionu.

Galeria