Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Kontakt

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW

Dyrektor: mgr Danuta Kawa
Tel/Fax: (033) 874-01-35
E-mail: bibpalcza@interia.pl
adres strony internetowej: http://bioakbudzow.pl
NIP 552-15-14-218
REGON 357771761
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej oddz./Budzów
33 8128 0005 0032 4933 2000 0010

Filia Biblioteczna w Baczynie

Starszy Bibliotekarz: Ewa Majerska
Tel: 692-306-780
E-mail: ewa.majerska191@gmail.com

Filia Biblioteczna w Bieńkówce

Starszy Bibliotekarz: inż. Alicja Malina
Tel: 607-209-966
E-mail: alicja_malina@wp.pl

Filia Biblioteczna w Budzowie

Młodszy Bibliotekarz: mgr Joanna Majerska
Tel: 880-008-865
E-mail: fbp.budzow@wp.pl

Filia Biblioteczna w Jachówce

Starszy Bibliotekarz: mgr Barbara Nieciąg
Tel. (033) 874-00-59
E-mail: biblioteka.jach@gmail.com

Filia Biblioteczna w Zachełmnej

Starszy Bibliotekarz: mgr Katarzyna Dobosz
Tel. 795-185-832
E-mail: bibl.zachelmna@interia.pl

Dane adresowe:

Dyrektor: mgr Danuta Kawa Tel/Fax: (033) 874-01-35 E-mail: bibpalcza@interia.pl NIP 552-15-14-218 REGON 357771761 Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej oddz./Budzów 33 8128 0005 0032 4933 2000 0010