Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Regionalia

Babiogórskie mchy i paprocie :  Kalendarz 2022,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2021, ISSN 1642-0837.


Rocznik Babiogórski 2020, T.21, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2020, ISSN 1509-4154.

Okładka książki: Babiogórskie Owady
Babiogórskie owady :  Kalendarz 2021,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2020, ISSN 1642-0837.

Janicka – Krzywda U., Rozsypała się tęcza na hali …, Kraków : Oficyna Wydawnicza : Wierchy Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 2015, ISBN 978-83-62473-57-1.

Dziedzictwo przyrdnicze Podbabiogórza, red. i oprac. Janusz Kociołek, Sucha Beskidzka : Powiat Suski, 2018, ISBN 978-83-947037-1-4.

.,A wszystko dla tegoż ludu Ziemi Skawickiej” : Kronika Parafii Skawica do roku 1986,  Oprac. ks. Rafał Szczurkowski, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2019, ISBN 978-83-7438-823-8.

Kulinarne Smaki Czterech Krain, Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”,  Lokalna Grupa Działania “Wadoviana”, Lokalna Grupa Działania “Dolina Soły”, Lokalna Grupa Działania “Żywiecki Raj”, [2019], ISBN 978-83-934165-6-1.

Babiogórskie wody : Kalendarz 2020,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2019, ISSN 1642-0837.

Babiogórskie motyle : Kalendarz 2019,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2018, ISSN 1642-0837.

Babiogórskie ssaki : Kalendarz 2018,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2017, ISSN 1642-0837.

Małopolska: święta, smaki, tradycje, zwyczaje, turystyka, Kraków: Gazeta Krakowska, [2017], ISBN 978-83-630203-40-8.

Brylak-Załuska M., Droździk P., Nastroje małopolskie, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, [2016], ISBN 978-83-63341-93-0.

Rocznik Babiogórski 2016, T.17, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2016, ISSN 1509-4154.

Babiogórskie grzyby : Kalendarz 2017,  red. Maciej Mażul, Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2016, ISSN 1642-0837.

Motyka W., Beskidy i Tatry straż góralskiej watry,  Milówka: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, 2016, ISBN 978-83-906872-9-2.

Stopa I., Góralskie bajania. Opowieści Leśnej Syski, Kraków: Wydawnictwo i drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2017, ISBN 978-83-7490-965-5.

Powiat Suski. Poznaj Podbabiogórze [CD-ROM], oprac. Starostwo Powiatowe, zdjęcia J. Kociołek, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, 2007.

Góralskie nuty spod Babiej Góry [CD-ROM], koordynator projektu J. Kociołek, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, 2007.

Poznaj Podbabiogórze [DVD], realizacja filmu A. Wróbel, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, 2014.

Folklor i tradycje Podbabiogórza [DVD], realizacja filmu A. Wróbel,  Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, 2012.

Rozalia Celakówna. Wyznania z przeżyć wewnętrznych, zebrała i oprac. M. Czepiel, wstęp i red. W. Kubik SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009, ISBN 978-83-7318-993-5.

Rozalia Celakówna. Pisma, zebrała i oprac. M. Czepiel, wstęp i red. W. Kubik SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008, ISBN 978-83-7505-231-2.

Midowicz W. Babia Góra: przewodnik turystyczny (lato-zima), Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PTTK „KRAJ”, 1986.

Wyczawski E. H. OFM Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i Kalwaryjskich Dróżek, Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum, 2006, ISBN 83-89432-36-6.

Zinkow J. Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony : monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodnich częściach Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego, Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo „Calvarianum”, 2000, ISBN 83-87395-41-2.

Beskid Makowski i Mały, tekst P. Krzywda ; tekst – informacje ogólne: M. Cobel-Tokarska, Warszawa:  ExpressMap, 2007, ISBN 9788360120750.

10-kopiowanie

Najpiękniejsze pieśni, tańce, zabawy i zwyczaje spod Babiej Góry, zebrał i oprac. Cz. Siwiec, Sucha Beskidzka: [b.w.], [1994].

 

9-kopiowanie

Spod beskidzkich groni, wybór, wstęp i noty o autorach E. Rosner, Bielsko – Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, 1979.

 

8-kopiowanie

Sekuła K., Opowieści beskidzkie, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986, ISBN 83-222-0474-4.

 

7-kopiowanie

Gdy do tej Babiej Góry przyjdziesz…,  praca zbiorowa pod red. J. Stroki, Bielsko-Biała: Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1984, ISBN 83-00-0927-2.

 

6-kopiowanie

Gdy do tej Babiej Góry przyjdziesz…[T.2],  praca zbiorowa pod red. J. Stroki, Bielsko-Biała: Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1986, ISBN 83-00-02290-2.

 

5-kopiowanie

Szczerba J., Lizak E., Kruźlak A., Bieńkówka: mapa, Śliwice: Borowiackie Centrum Promocji i Reklamy, Wydawnictwo Julita, 2005, ISBN 83-88713-42-6.

 

4-kopiowanie

Bugajska Z., Bugajski Z., Bugajska – Bogacz M., Babiogórskie pieśni i tańce z Zawoi, Bielsko-Biała; Sucha Beskidzka : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej, 1987, ISBN 83-00-02292-9.

 

3-kopiowanie

Sucha Beskidzka Wadowice i okolice, red. J. Michałek, Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, 1979.

 

21-kopiowanie

Mała encyklopedia babiogórska, praca zbior. pod red. W. Midowicza, Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 1992, ISBN 83-85557-04-0.

 

1-kopiowanie

Jasień : historia, kultura, etnografia, sztuka ludowa, [zespół red. W. Pazdur i in.],  Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, 1988.

 

muzeum

Moskała E., Muzeum Turystyki Górskiej PTTK na Babiej Górze: katalog – przewodnik, Sucha Beskidzka : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, [1969].

 

rosner

Rosner E., Marii Konopnickiej związki z Beskidami, Bielsko – Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, 1979.

 

kurek

Kurek R. J., Z koniem w herbie, Kraków: Krakowski Klub Artystyczno – Literacki, 1996, ISBN 83-85816-42-9.

 

grzybek

Grzybek, Józef., Dzieje “państwa” suskiego pod Babią Górą od XIV do końca XIX wiek, Sucha Beskidzka : [Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej], 1997.

 

babia gora

Ficek Z., Babia Góra: Babiogórski Park Narodowy, Kraków: Wydawnictwo Karpaty – Andrzej Łączyński, 1995, ISBN 83-85204-15-6.

 

narodziny

Sucha Beskidzka – narodziny miasta, opr. i red. J. Kociołek, Sucha Beskidzka : Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997, ISBN 83-907379-0-6.

 

mapa

Gmina Budzów: mapa, oprac. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, Śliwice: Borowiackie Centrum Promocji i Reklamy, Wydawnictwo Julita, 2012, ISBN 978-83-935321-0-0.

 

podbzaprasza

Podbabiogórze zaprasza: Powiat suski, oprac. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, [2007], ISBN 978-926414-0-7.

 

lesniak

Kociołek J., Leśniakiewicz M., Najciekawsze szlaki turystyczne Podbabiogórza, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, [2007], ISBN 978-83-926414-4-5.

 

wojterski

Wojterski T., Babia Góra , Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978, ISBN 83-214-0324-7.

 

kociolek

Kociołek J., Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka: Urząd Miejski,  1993, ISBN 83-901138-0-5.

 

zabytki

Kociołek J., Leśniakiewicz M., Najcenniejsze zabytki architektury powiatu suskiego, Sucha Beskidzka: Starostwo Powiatowe, 2001, ISBN 83-914902-7-2.

 

swiaty

Światy Babiej Góry ,  pod red. D. Ptaszyckiej -Jackowskiej, Zawoja: BPN ; Wadowice : Wydawnictwo Grafikon, 2002, ISBN 83-88744-02-X.

 

besk

Sucha Beskidzka, pod red. J. Hampla i F. Kiryka,  Kraków:  Wydawnictwo „Secesja”, 1998, ISBN 83-87345-65-2.

 

szlak

Szewczyk R., Szlakiem Beskidzkim, Warszawa: Sport i Turystyka – MUZA SA, 2008, ISBN 978-83-7495-201-9.

 

such

Leśniakiewicz M., Woźniak B., Sucha Beskidzka : w cieniu Babiej Góry,  Kraków : Wydawnictwo  Bezdroża, 2007, ISBN 978-83-60506-82-0.

 

sucha

Harasimczyk J. H., Sucha Beskidzka i okolice : przewodnik,  Sucha Beskidzka: Urząd Miejski, 2004, ISBN 83-87345-26-1.

 

re

 Wczoraj i dziś:70 lecie działalności,  Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce, Kraków : Stowarzyszenie Twórcze  Artystyczno- Literackie, 2002, ISBN 83-88527-23-1.

reg

Bieńkówka : Przez siedem wieków, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie, 2003, ISBN 83-88527-38-X.

regi

Franczak S., 7 legend o Bieńkówce, Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie, 2007, ISBN 83-60366-18-7.

regio

 Leśniakiewicz M., Babia Góra i okolice: Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2015, ISBN 978-83-941351-0-2.

reg1

Michałowicz – Kubicz M., Powiat Suski, Krosno: Oficyna Wydawnicza ,,Apla”, 2002, ISBN 83-88065-89-0.

reg2

 Kultura ludowa Górali Kliszczackich, praca zbiorowa pod red K. Ceklarz i J. Masłowiec,  Kraków: Oficyna Wydawnicza  ,,Wierchy”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015, ISBN 978-83-62473-61-8.

reg3

 Dobre praktyki Podbabiogórza, Sucha Beskidzka : Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”,  2015, ISBN 978-83-934165-5-4.

reg4

Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza : tradycje i folklor = Cultural heritage of Podbabiogórze : traditions and folklore, red. i oprac. Janusz Kociołek, Sucha Beskidzka : Starostwo Powiatowe, 2012, ISBN 978-83-914902-6-6.

pobrane (1)

Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza : zabytki = Cultural heritage of Podbabiogórze : monumental architecture = Kulturne dedicstwo Podbabiogórza : pamiatky, red. i oprac. Janusz Kociołek, Sucha Beskidzka : Starostwo Powiatowe, 2014, ISBN 978-83-914902-8-0.

Bez nazwy1

Kucharzyk Renata, Górolsko godacka: ilustrowany słownik dla ceprów.,  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  2011, ISBN 9788301167486.

pobrane

Polsko-słowackie smaki, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”,   Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju – Tuchów, Miestna Akčná Skupina Babia Hora, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”, 2014, ISBN 9788393416547.

1

Rocznik Babiogórski 1999, T. 1, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy,1999, ISBN 83-909470-1-3.

2

Rocznik Babiogórski 2000, T. 2,  Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2000, ISBN 83-909470-5-6.

3

Rocznik Babiogórski 2001, T. 3, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2001, ISBN 83-915127-3-8.

4

Rocznik Babiogórski 2002, T. 4, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2002, ISBN 83-915127-6-2.

5

Rocznik Babiogórski 2003, T. 5, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2003, ISBN 83-918270-5-4.

6

Rocznik Babiogórski 2004, T. 6, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2004, ISBN 83-918270-3-8.

7

Rocznik Babiogórski 2005, T. 7, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2005, ISBN 83-918270-5-4.

img507-kopiowanie

Rocznik Babiogórski 2006, T. 8, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2006, ISBN 83-89819-43-0.

img504-kopiowanie

Rocznik Babiogórski 2007, T. 9, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2007, ISSN 1509-4154.

10

Rocznik Babiogórski 2008, T.10,  Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2008, ISSN 1509-4154.

11

Rocznik Babiogórski 2009, T.11,  Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2009, ISSN 1509-4154.

img506-kopiowanie

Rocznik Babiogórski 2010, T.12, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2010, ISSN 1509-4154.

img505-kopiowanie

Rocznik Babiogórski 2011-2012, T.13, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, 2012, ISSN 1509-4154.

15

Rocznik Babiogórski 2014, T.15,  Kraków – Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy 2015, ISSN 1509-4154.

16

Rocznik Babiogórski 2015, T.16, Kraków – Sucha Beskidzka-Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy 2015, ISSN 1509-4154.

 

szczotka

Motyka W., Józef Szczotka: 1893-1965: piewca góralszczyzny,  Milówka: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, 2015, ISBN 978-83-906872-8-5.

bohaterowie

Kalinowski Z.,  Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-1956,  Myślenice: Muzeum Regionalne “Dom Grecki”, [2013], ISBN 978-83-918832-7-3.

opowiesci

Wiśniak K., Opowieści z Lanckorony i okolic,  Kraków: Wydawnictwo Vandre,  2015, ISBN 9788393273478.

gmina_budzow

Gmina Budzów zaprasza: parafie, kultura, tradycja, folklor, oświata, sport, bezpieczeństwo, Budzów: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy, [2013], ISBN 978-83-935321-2-4.

gmina_rys

Gmina Budzów zaprasza: położenie, rys historyczny, środowisko przyrodnicze, turystyka, przydrożne kapliczki, figury i krzyże, miejsca, które warto zobaczyć, Budzów: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy, [ 2013], ISBN 978-83-935321-1-7.

sucha_i_okolice

Proszowski G., Kubica  M., Banaś R.,  Sucha i okolice Babiej Góry na dawnych pocztówkach i fotografiach ,  Kraków: Oficyna Wydawnicza “Text”, 2004, ISBN 83-88934-48-1.

mistyczka

Nagel B., Mistyczka z Jachówki: doświadczenie nocy ciemnej w życiu duchowym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny,  Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2015,  ISBN 978-83-7422-708-7.

rozalia

Bejda H., Rozalia Celakówna: historia życia,  Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2014, ISBN 9788375696301.

trudna_droga

Kubik. W., Trudna droga: Rozalia Celakówna, Apostołka Miłości objawionej w Sercu Jezusa , Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014, ISBN 9788327700896.

wokol

Krzywda P., Wokół Babiej Góry: Przewodnik samochodowy, Kraków  – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2003, ISBN 83-918270-0-3.

kosciol

Siwek A., Kościół pod wezwaniem Św. Klemensa w Zawoi: dzieje, architektura, zabytki ,  Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2007, ISBN 978-83-918270-7-9.

produkt_lokalny

Produkt lokalny Podbabiogórza, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”, [2012], ISBN 978-83-934165-0-9.

tworcy

Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy twórcy ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”; Krościenko nad Dunajcem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gorce-Pieniny”, 2012, ISBN 978-83-934165-1-6.

ptaki

Babiogórskie ptaki: Kalendarz 2016,  red. nacz. K. Słabosz – Palacz, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2015, ISSN 1642-0837.

rosliny

Siła babiogórskich roślin: Kalendarz 2015,  red. nacz. K. Słabosz-Palacz, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2014, ISSN 1642-0837.

zbojnicy

Babiogórscy zbójnicy: historia, postacie, miejsca, pieśni: Kalendarz 2014,  pod red. K. Słabosz-Palacz, Sucha Beskidzka: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2013, ISSN 1642-0837.

wedrowki

Wędrówki po babiogórskich gminach: opisy szlaków, mapy, informacja:  Kalendarz 2013, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2012, ISSN 1642-0837.

kalendarz

Kalendarz 2011: historia i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach babiogórskich , red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2010, ISSN 1642-0837.

kalendarz2010

Kalendarz 2010: dorobek i osiągnięcia gmin należących do SGB w okresie 20 lat działalności samorządów, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2009, ISSN 1642-0837.

kalendarz2009

Kalendarz 2009, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2008, ISSN 1642-0837.

cmentarze

Kalendarz 2008: cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich,  red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2007, ISSN 1642-0837.

przyroda

Kalendarz 2007: przyroda ożywiona i formy jej ochrony w gminach babiogórskich, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2006, ISSN 1642-0837.

kalendarz2006

Kalendarz 2006: najważniejsze zabytki w miejscowościach leżących pod Babią Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2005, ISSN 1642-0837.

kalendarz2005

Kalendarz 2005: twórcy ludowi i nieprofesjonalni spod Babiej Góry oraz informacje o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze z miejscowości leżących pod Babią Górą, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2004, ISSN 1642-083.

kalendarz2004

Kalendarz 2004: z informacjami o tym co się dawniej jadło i piło, i z czego się pod Babią Górą strawę robiło oraz z przepisami kulinarnymi dawnymi i nowszymi, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2003, ISSN 1642-0837.

kalendarz2003

Kalendarz 2003: z informacjami o tradycyjnych zajęciach i zawodach mieszkańców okolic Babiej Góry oraz o świętych patronujących tym zajęciom i zawodom, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2002, ISSN 1642-0837.

kalendarz2002

Kalendarz 2002: kapliczki i krzyże przydrożne u podnóża Babiej Góry, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2001, ISBN 83-909470-4-6.

kalendarz2001

Kalendarz 2001: z informacjami o patronach i wezwaniach świątyń oraz strojach ludowych z okolic Babiej Góry, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 2000, ISBN 83-909470-6-4.

kalendarz2000

Kalendarz 2000: z informacjami o roku obrzędowym, parafiach, miastach i wsiach, Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, red. Janusz Kociołek, Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , 1999, ISBN 83-909470-2-1.

druga_wojna

Druga wojna światowa pod Babią Górą: księga strat, red. P. Sadowski, K. Słabosz-Palacz, Kraków – Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2011, ISBN 9788391827093.