Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z SIEDZIBĄ W PALCZY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 47 000,00 zł. ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Celem Priorytetu 1 jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby czytelników oraz wzrostu wypożyczanych publikacji.

Grupą odbiorców są użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek,  jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Loga ministerstwa Kultury