Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KGW Bieńkówka

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 r. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. W 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania, a po niej pani Marianna Jończyk. Obecnie Kołu przewodniczy pani Cecylia Polak. Koło na początku swego istnienia skupiało 15 członkiń. Z każdym rokiem ilość pań powiększała się. Dzisiaj liczba ta zamyka się cyfrą 36 członkiń. Od początku istnienia organizacja przełamywała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju szkolenia, pokazy, kursy i pogadanki, które umożliwiały przyswajanie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. kursy pieczenia i gotowania, szycia, przetworów owoców i warzyw, pokazy prania i inne. Organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Dzisiaj nie jest inaczej. Społeczna praca Koła również skupia się na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując w nich czołowe miejsca. Systematycznym braniu udziału w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, dożynek gminnych i wiejskich, uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Koło w swojej działalności odnosi wiele sukcesów, zdobywa nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Przykładem są następujące dokonania:  I miejsce w Gminnym Konkursie Potraw, Palm i Koszyków Wielkanocnych w kategorii „Stół Wielkanocny”, który odbył się w Jachówce w 2003 r.;  I miejsce w kategorii „Koszyk Wielkanocny” w 2004 r. oraz III miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” w 2005 r.  W Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych na szczeblu powiatowym członkinie Koła z Bieńkówki wielokrotnie zajmowały wysokie miejsca m.in.: w kategorii „Potrawa Wielkanocna” III miejsce w 2010 r., I miejsce w 2013 r., II miejsce w 2017 r. i w 2018 r. oraz ostatni sukces Koła – I miejsce za najlepsze potrawy wielkanocne w roku 2019 r. Natomiast w kategorii „Palma Wielkanocna” Gospodynie z Bieńkówki mogą pochwalić się następującymi osiągnięciami: II miejsce w 2011 r., wyróżnienie w 2014 r.,  II miejsce w 2016 r. Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Kulinarnym “O Złotą Warzechę” przyniosło Kołu również wiele nagród m.in.:  II miejsce w 2003 r. w Kukowi, II miejsce w 2007 r. w  Lachowicach,  III miejsce w 2006 r. w  Stryszawie , III miejsce w 2008 r. w Stryszawie,  nagroda specjalna za nalewkę w 2011 r. w Lachowicach,  III miejsce  za zapiekankę drobiową w 2014 r. w Lachowicach oraz III miejsce  za kotlety z jajek w 2015 r. w Lachowicach. Podczas Gminnego Konkursu “Wieńca Dożynkowego” KGW z Bieńkówki wywalczyło wielokrotnie I miejsca, mianowicie: I miejsce w 2012, I miejsce w 2014 r., I miejsce w 2015 r., I miejsce w 2018 r., I miejsce w 2020 r. Na przestrzeni kilkunastu lat uczestnictwa w  Gminnym  Konkursie Wieńca Dożynkowego kilka razy zajmowało również wysokie II miejsce m.in.: w 2013 r. i  w 2019 r.  Podczas uczestnictwa w Konkursie Wieńca Dożynkowego na szczeblu powiatowym Gospodynie z Bieńkówki także były laureatkami wysokich lokat m.in.: I miejsce w kat. “Wieńca Współczesnego” w 2015 r. podczas Dożynek  Powiatowych w Zembrzycach oraz I miejsce w kat. “Wieńca Tradycyjnego” w 2018 r. podczas Dożynek Powiatowych w Budzowie. Członkinie KGW przystępowały również do Konkursu na „Pająki, Światy i Podłaźniki”, który rokrocznie odbywa się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Zachełmnej.  W tymże konkursie na szczeblu gminnym Koło zajęło I miejsce w 2009 r. oraz wyróżnienie w 2007 r.  Natomiast na szczeblu powiatowym Gospodynie z Bieńkówki  odniosły następujące sukcesy: II miejsce w kat. “Podłaźnik” w 2011 r., I miejsce w kat. “Podłaźnik”  w 2012 r.,  I miejsce w kat. “Podłaźnik”  w 2013 r. oraz  III miejsce w kat. “Podłaźnik”  w 2015 r. Ponadto Koło chętnie i aktywnie bierze udział w wielu imprezach regionalnych m.in.: w Beskidzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich – Brenna 2007 r., w Powiatowych Posiadach Gawędziarskich i Śpiewaków Ludowych – Zawoja 2009 r., w Dożynkach Regionalnych – Ślemień 2010 r., w “Regionalnym Przeglądzie Kolędniczym Kół Gospodyń Wiejskich” w Rajczy w 2019 r. oraz w Strumieniu w 2020 r.
Koło Gospodyń kultywuje tradycję i kulturę regionu, pielęgnuje polską tradycję i jednocześnie wywiera silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Z wielkim zaangażowaniem toruje drogę ku ulepszaniu swojej małej ojczyzny mając na celu dobro całej społeczności lokalnej.

Przewodnicząca: Cecylia Polak

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI 
PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI  PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  BUDZÓW  – ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI NA DNIACH GMINY BUDZÓW ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI NA DNIACH GMINY BUDZÓW ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKA
NA “SPOTKANIU OPŁATKOWYM”
BUDZÓW – ROK 2020

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKA PODCZAS  REGIONALNEGO PRZEGLĄDU KOLĘDNICZEGO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
STRUMIEŃ – ROK 2020

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI  PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKA PODCZAS  REGIONALNEGO PRZEGLĄDU KOLĘDNICZEGO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
RAJCZA  – ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI  PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2018

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYCH DOŻYNKACH W BUDZOWIE
ROK 2018

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2018


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2018

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2017 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2017

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2016


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2016

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE “O ZŁOTĄ WARZECHĘ”
LACHOWICE – ROK 2015

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2015 

I MIEJSCE DLA KGW Z BIEŃKÓWKI NA POWIATOWYM KONKURSIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO W ZEMBRZYCACH 

Dnia 06 września 2015 r. w Zembrzycach odbyły się Powiatowe Dożynki Powiatu Suskiego. Jednym z najważniejszych punktów programu dożynek był XIV Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych. W tym roku Wieńce przygotowało 13 Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu suskiego. Gminę Budzów reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki i Jachówki.

Wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki zajął I miejsce w powiecie w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”
w kategorii „Wieniec Współczesny”.
Wszyscy bardzo się cieszymy i gratulujemy Paniom. To duży sukces, bo konkurencja była wielka. Zwycięska kompozycja miała okazję być zaprezentowana również podczas Dożynek Reymontowskich, które odbyły się 13 września 2015 roku w Wierzchosławicach. To bardzo ważna uroczystość przypominająca wydarzenie sprzed 90 lat kiedy to przywódca chłopów polskich Wincenty Witos, chcąc uczcić wspaniałego noblistę Władysława Reymonta, zaprosił pisarza do swojej rodzinnej wsi organizując tradycyjne polskie dożynki na jego cześć. Pamięć o tym wielkim ludowym
i patriotycznym wydarzeniu kultywowana jest w Wierzchosławicach do dziś i w tym ważnym wydarzeniu miały okazję uczestniczyć i reprezentować naszą gminę Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki.

Dziękujemy Kołom Gospodyń za zaangażowanie i wszelki trud poniesiony w związku z udziałem w dożynkach.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU “O ZŁOTĄ WARZECHĘ”
LACHOWICE – ROK 2014

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI  PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2013

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI  PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2012

JUBILEUSZ 80 – LECIA KGW W BIEŃKÓWCE, 17 LISTOPAD 2012 R. – BIEŃKÓWKA

W sobotę 17 listopada 2012 roku w Gminie Budzów odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 80-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce. Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 roku. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. Po niej przez rok funkcję przewodniczącej pełniła Anna Szczerbak, a w 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania. Od dziesięciu lat Kołu przewodniczy pani Marianna Jończyk. Koło na początku swego istnienia skupiało 15 członkiń. Z każdym rokiem ilość pań powiększała się. Dzisiaj liczba ta zamyka się cyfrą 33 członkiń. W tym Zespół Śpiewaczy – liczący 14 pań. Od początku istnienia organizacja przełamywała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju szkolenia, pokazy, kursy i pogadanki, które umożliwiały przyswajanie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. kursy pieczenia i gotowania, szycia, przetworów owoców i warzyw, pokazy prania i inne. Organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy.
Dzisiaj nie jest inaczej. Koło nie ograniczyło swojej działalności. Nadal działa bardzo aktywnie. Członkinie Koła z zapałem kultywują dziedzictwo kulturowe, promują region, folklor i tradycje ludowe oraz piękno całej budzowskiej gminy. Przekazują tradycje, zwyczaje i zaszczepiają wśród młodego pokolenia poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego. Panie poświęcają się również działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, warsztatów regionalnych, nauki kolęd i pastorałek w przedszkolu i szkole podstawowej. Uświetniają i czynnie włączają się w organizację uroczystości kościelnych. Systematycznie biorą udział w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych, konkursach, festiwalach, imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od lat Koło współorganizuje lokalne, gminne i powiatowe imprezy kulturalne. Organizuje spotkania opłatkowe, bale sylwestrowe i karnawałowe. Uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy, wystawach i pokazach rolniczych i ogrodniczych. Podczas imprez kulturalnych prezentuje wykonane przez siebie rękodzieło – haftowane obrusy, serwety, kwiaty z bibuły. Organizuje wyjazdy pielgrzymkowe i integracyjne. Aktywnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski, wspomaga ludzi w trudnej sytuacji i uczą wzajemnej pomocy. Owocnie i aktywnie współpracuje z Parafią w Bieńkówce, Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Budzów, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieńkówce, Szkołą Podstawową i Przedszkolem, Orkiestrą Dętą i innymi organizacjami z terenu gminy i powiatu. Koło w swojej działalności odnosi wiele sukcesów, zdobywa nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Kultywując tradycję i kulturę regionu, pielęgnuje polską tradycję i jednocześnie wywiera silny wpływ na rozwój swojej „małej ojczyzny”. Z zaangażowaniem dba o lokalne zwyczaje i obyczaje, wzmacnia więzi społeczności lokalnej, budzi poczucie solidarności i lokalnego patriotyzmu.

Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Świętej w Bieńkówce sprawowana w intencji Jubilatek przez Ks. Proboszcza Rolanda Hopciasia. Po uroczystej Mszy Św. wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu Wiejskiego na dalsze obchody Jubileuszu. Obecni podczas uroczystości zaproszeni goście przekazali na ręce przewodniczącej Pani Marianny Jończyk życzenia, listy gratulacyjne, podziękowania, wiązanki kwiatów oraz upominki. W podziękowaniu za współpracę zaproszono gości na poczęstunek i jubileuszowy tort, przy którym odśpiewano Jubilatkom gromkie sto lat. Uroczystość uświetnił jubileuszowy występ członkiń KGW oraz zespół „Baciarki” z Szczyrku.

Są takie Jubileusze, które szczególnie wpisują się w historię całych społeczności. Obchody Jubileuszu 80-lecia istnienia Koła dały miejsce na wspomnienia, refleksje, podsumowania minionych lat i doświadczeń. Były okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć.

Z okazji jubileuszu 80 – lecia życzymy wszystkim członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć. Serdecznie dziękujemy za trud włożony w rozwój Koła, rozwijanie świadomości i wrażliwości regionalnej mieszkańców gminy oraz zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Z wyrazami szacunku – Mieszkańcy Gminy Budzów.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2011


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI
PODCZAS POWIATOWYCH “POSIADÓW GAWĘDZIARSKICH I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH”
ZAWOJA – ROK 2009