Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE GRANTOWYM

Loga: Unii Europejskiej, Leadera, Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

      INFORMACJA 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z SIEDZIBĄ W PALCZY  INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY  PT. „FESTIWAL POTRAW TRADYCYJNYCH GMINY BUDZÓW”.

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

OPERACJA MA NA CELU: ZACHOZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI I ZWYCZAJÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY.