Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Bieńkówce działa od 1 września 1959 roku. Początkowo był to tylko punkt biblioteczny utworzony z prywatnego księgozbioru. Cały księgozbiór stanowiły dwa regały postawione w biurze Gromadzkiej Rady Narodowej. Biblioteka Publiczna  w Bieńkówce została utworzona na mocy Uchwały   Gromadzkiej Rady Narodowej w 1962 r. Pierwotna nazwa Gromadzka Biblioteka Publiczna w Bieńkówce pojawia się w dokumentacji z 1962 r. Pierwsze zestawienie statystyczne do Głównego Urzędu Statystycznego znajdujące się w dokumentach biblioteki pochodzi właśnie z tego roku i jest w nim notatka informująca, iż biblioteka była otwarta od IV  kwartału 1962 r. Do 1964 r. lokal biblioteki mieścił się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie, w związku z remontem budynku Rady, biblioteka została przeniesiona do niewielkiego pomieszczenia w mleczarni. Od 1966 r. biblioteka była kilka razy przenoszona: miała swój lokal na organistówce, w przedszkolu, w latach 1975 – 1977 zajmowała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 22,5  m2 w prywatnym domu państwa Rymarczyków. W 1977 r. bibliotekę przeniesiono do budynku Gminnej Spółdzielni, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 45  m2, w 1980 r. bibliotekę znowu przeniesiono do prywatnego domu państwa Chromych. Tutaj biblioteka miała swój lokal, aż do 1989 r. kiedy to miało miejsce otwarcie Domu Wiejskiego. Tak więc od lipca 1989 r. Biblioteka Publiczna zajmowała w Domu Wiejskim pomieszczenie o powierzchni 31  m2,  a od 2001 r. – dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 60  m2. Od maja 2010 r. , po remoncie Domu Wiejskiego, biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 130 m2 .

Poniższa tabela przedstawia bibliotekarzy pracujących w poszczególnych latach w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce:

Imię i nazwisko bibliotekarza Lata pracy w bibliotece
Marianna Głuc 1962 – 1977
Krystyna Kaletka – Żerzowska 1978 – 1979 oraz 1981-1984
Władysława Miś 1979 – 1981
Anna Nieciąg 1984 – 2003
Alicja Malina Od 01.12.2003

Oprócz wszelkich prac bibliotecznych związanych z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, bibliotekarz prowadzi w ramach godzin pracy zajęcia świetlicowe. Dzieci i młodzież mogą korzystać z różnych gier planszowych i gier zręcznościowych (piłkarzyki, stół do tenisa). Ponadto przy bibliotece w Bieńkówce działa Klub 4 H – w ramach Fundacji Edukacyjnej 4 H.

Księgozbiór biblioteki w Bieńkówce co roku wzrasta. Obecnie księgozbiór liczy 15 649 woluminów oraz 11 zbiorów specjalnych (stan na dzień 31.12.2019). Jest to literatura piękna polska i obca, popularnonaukowa (z różnych dziedzin wiedzy), lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także bogata oferta literatury dziecięcej. Ponadto biblioteka oferuje czasopisma zaprenumerowane zarówno dla dzieci: Abecadło, Księżniczka, Jej Wysokość Zosia, Pingwiny z Madagaskaru, Mały Artysta, Przyjaciel Pies, jak i dorosłych: Claudia, Naj, Poradnik Domowy, Moje Mieszkanie, Mój Piękny Ogród, Sól i Pieprz, Auto Świat.

W bibliotece można korzystać z 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w dostęp do Internetu oraz 16 miejsc w czytelni.

Dla  użytkowników biblioteki organizowane są co roku konkursy: czytelnicze, plastyczne, muzyczne, edukacyjne:

  • „Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki Publicznej”.
  • „Kto czyta, ten wie”.
  • „ Konkurs Ortograficzny”.
  • „Konkurs Recytatorski”
  • „Konkurs Wiedzy o Wsi”.
  • „Moja ulubiona bajka’’.
  • „Turniej tenisowy”.
  • „Dary Jesieni“.
  • „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.

Rocznie Filia Biblioteczna w Bieńkówce zapisuje przeciętnie 380 czytelników.