Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Zachełmnej istnieje od 30 lat. 1 czerwca 1986 r. otwarto w Zachełmnej filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Budzowie. Na stanowisku bibliotekarza na ½ etatu zatrudniono Mariannę Dobosz, która prowadziła bibliotekę przez 11 lat. Księgozbiór dla nowej biblioteki gromadzono już od 1985 r., jak wynika z pierwszych zapisów w Inwentarzu Księgozbioru. W latach 1986 – 1997 biblioteka mieściła się w domu bibliotekarki, gdzie przystosowano i wyposażono w tym celu jedno z pomieszczeń mieszkalnych.

 1 sierpnia 1997 r. filię biblioteczną połączono z Biblioteką Szkolną. Bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, przejęła ona księgozbiór Biblioteki Szkolnej. Na miejsce odchodzącej na rentę bibliotekarki zatrudniono Katarzynę Dobosz na ¾ etatu (czas pracy biblioteki wydłużono o ¼ ). Obecnie obok Katarzyny Dobosz na stanowisku bibliotekarskim w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej pracuje także Ewa Majerska.

 Od początku swojego istnienia biblioteka służy mieszkańcom Zachełmnej oraz okolicznych miejscowości, a także przyjeżdżającym tutaj w okresie letnim i zimowym turystom. Biblioteka gromadzi pozycje z zakresu literatury pięknej (polskiej i zagranicznej), literatury popularnonaukowej, książki dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia). Czytelnicy mają do dyspozycji księgozbiór (udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek) oraz kilkanaście tytułów czasopism bieżących, które można również wypożyczyć na zewnątrz. Obecnie biblioteka  liczy 10 555 woluminów oraz 13 zbiory specjalne (stan na 31.12.2019 r.). W bibliotece można również bezpłatnie korzystać z Internetu – dla użytkowników przeznaczono 2 stanowiska komputerowe. W sali udostępnionej przez szkołę (obok pomieszczeń bibliotecznych) czytelnicy mają do dyspozycji kilkanaście gier planszowych.

      Dążąc do poprawy czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży biblioteka organizuje konkursy czytelnicze oraz lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, m.in. Całoroczny Konkurs Czytelniczy, Mistrz Pięknego Czytania, konkursy plastyczne itp.