Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KGW Zachełmna

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej powstało na przełomie lat 1964/1965. Przewodniczącą Koła była pani Wanda Zborowska późniejsza sołtys wsi. W skład Zarządu Koła wchodziły panie: Anna Mlak, Anna Wrzodek i Czesława Zborowska. Koło działało do lat siedemdziesiątych. Panie prowadziły głównie działalność kulturalną i oświatowo-rolniczą. Organizowały kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu i koronkarstwa. Uczyły prowadzenia domu. Urządzały dożynki, zabawy taneczne, pokazy i wystawy rolnicze. Jednym z ważnych wydarzeń z działalności organizacji było współorganizowanie z Kółkiem Rolniczym Dożynek Gminnych w Zachełmnej w roku 1968. Podczas dożynek rolnicy prezentowali zbiory warzyw, owoców, jak również zwierzęta domowe. Uroczystości towarzyszyły przyśpiewki i piosenki głównie o tematyce pracy żniwiarzy. Podczas Dożynek odbyła się prezentacja Wieńców Dożynkowych wykonanych z plonów i kwiatów polnych. Gospodynie organizowały pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze połączone z oglądaniem wzorcowo i nowocześnie prowadzonych gospodarstw rolnych np. do Krynicy, Zakopanego. Panie zajmowały się także zaopatrywaniem gospodarzy w drób-kurczęta i wypożyczaniem sprzętu gospodarstwa domowego. Nie tylko prowadziły naukę lepszego gospodarowania, ale i uczyły wzajemnego wspierania się w potrzebie. Opiekowały się osobami starszymi i chorymi, w czasie żniw organizowały dziecińce. W 2008 roku Koło Gospodyń w Zachełmnej z inicjatywy pani Krystyny Stypuły, Małgorzaty Gwiżdż i sołtysa wsi Marka Grabowskiego odnowiło swoją działalność. Dzisiaj liczy 10 członkiń. Kołu przewodniczy pani Małgorzata Gwiżdż. Obecnie Koło Gospodyń podejmuje działania ukierunkowane głównie na działalność kulturalno-oświatową. Kultywuje obyczaje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Przekazuje tradycje kulinarne i rękodzielnicze. Popularyzuje gminę i region poprzez udział w gminnych, powiatowych i regionalnych konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych, dożynkach. We wszystkich działaniach widać ogromne zaangażowanie i serce. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. W ich dorobku jest już sporo osiągnięć. W Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” zdobyło I miejsce w latach: 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019. W tym Konkursie wieńce zostały także wyróżnione II miejscem w latach: 2010, 2012 i 2020. Koło reprezentowało kilkakrotnie Gminę Budzów w konkursie Wieńca Dożynkowego również na szczeblu powiatowym. W tym konkursie zdobyło:  II miejsce podczas Dożynek Powiatowych Sidzinie  w  2009 r., wyróżnienie podczas  Dożynkach Powiatowych w 2012 r. w Stryszawie Dolnej, III miejsce  w kat. „Wieniec Współczesny”  podczas  Dożynek  Powiatowych w 2014 r. w Makowie Podhalańskim  oraz  III miejsce w kat. „Wieniec Współczesny” podczas Dożynek Powiatowych w 2017 r. w Łętowni. Członkinie Koła wielokrotnie przystępowały również do zmagań w „Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych”, który tradycyjnie odbywa się w Bieńkówce. W tym Konkursie Gospodynie z Zachełmnej również zajmowały wysokie lokaty m.in:  I miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” w 2013 r.  oraz  II miejsce w  2019 r.   Natomiast  w kategorii „Potrawy Wielkanocne” Koło może pochwalić się następującymi osiągnięciami: II miejsce w 2014 r., II miejsce w 2016 r., III miejsce w 2018 r. Gospodynie z Zachełmnej brały udział także w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O „Złotą Warzechę”. W 2012 r. Koło wywalczyło III miejsce za kaczkę nadziewaną kaszą. Koło Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej regularnie startowało również w Powiatowym Konkursie na „Świat, Podłaźnik i Pająk”. Przygotowane przez członkinie Koła konkursowe „Pająki”  kilkakrotnie  zdobywały wysokie lokaty m.in.:  I miejsca w latach: 2011, 2015, 2017 oraz II miejsca w latach: 2012, 2016 i 2018. KGW Zachełmna aktywnie bierze udział  w wielu imprezach regionalnych m.in. konferencji regionalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej w 2009 r. Zakres działalności Koła jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do potrzeb społeczności lokalnej. Dzięki swojej aktywności i kreatywności przyczynia się do budowania i wzmacniania tożsamości lokalnej.

Przewodnicząca: Małgorzata Gwiżdż

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  BUDZÓW  – ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ 
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ  NA DNIACH GMINY BUDZÓW ROK 2021

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ  NA DNIACH GMINY BUDZÓW ROK 2021

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ 
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2019

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2018

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS GMINNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
BUDZÓW  – ROK 2018


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ 
NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2018

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2018

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
 NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH
ŁĘTOWNIA – ROK 2017

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
 NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2017 


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2017

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2016

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
 NA DNIACH GMINY BUDZÓW
ROK 2016


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2016


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
NA POWIATOWYM KONKURSIE POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
BIEŃKÓWKA – ROK 2015 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
 NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH

MAKÓW PODHALAŃSKI – ROK 2014

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2013

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ PODCZAS POWIATOWEGO KONKURSU NA “ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” 
ZACHEŁMNA – ROK 2010

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ZACHEŁMNEJ
PODCZAS KONFERENCJI REGIONALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 
ROK 2009