Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

“Letnie Spotkanie z Folklorem”

Tytuł projektu: “Letnie Spotkanie z Folklorem”

Celem projektu jest: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych  tradycji i zwyczajów poprzez organizację imprezy kulturalnej „Letnie Spotkanie z Folklorem” w 2018 R. w gminie Budzów.

Galeria