BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Warsztaty

Imprezy Kulturalne

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Najnowsze wydarzenia

WARSZTATY PLASTYCZNE

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza dzieci…

więcej
WARSZTATY MUZYCZNE

Od 01 lutego 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty muzyczne dla dzieci gminy Budzów.

więcej
WARSZTATY TANECZNE

Od 01 marca 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty taneczne dla dzieci gminy Budzów.

więcej
WARSZTATY PLASTYCZNE

Od 1999 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci gminy Budzów.

więcej