Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE: WYSTĘPU ZESPOŁU REGIONALNEGO PREZENTUJĄCEGO FOLKLOR GÓRALSKI WRAZ Z POKAZEM GRY NA INSTRUMENTACH REGIONALNYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ „LETNIE SPOTKANIE Z FOLKLOREM” – IMPREZA KULTURALNA PROMUJĄCA DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY