Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZAPRASZAMY NA OBCHODY 233 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA, GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA ORAZ POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Budzowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają na Obchody 233 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka, oraz Poświęcenie i Przekazanie Samochodu Pożarniczego. 3 maja 2024r. Palcza. Program Uroczystości: 11.30 - Zbiórka Jednostek OSP przy budynku „Orlik” w Palczy. 12.00 - Masza Święta na boisku „Orlik”, 13.00 - Część oficjalna uroczystości: wprowadzenie flagi państwowej, złożenie meldunku, odegranie hymnu i podniesienie flagi państwowej na maszt, przywitanie przybyłych gości, odznaczenie zasłużonych strażaków, poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego, wręczenie podziękowań i wpisy do księgi pamiątkowej, wystąpienia okolicznościowe. 14.30 – Koncert Orkiestr Dętych Gminy Budzów, poczęstunek. Patronat: Dr Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Galeria

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Budzowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają na Obchody 233 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka, oraz Poświęcenie i Przekazanie Samochodu Pożarniczego. 3 maja 2024r. Palcza. Program Uroczystości: 11.30 - Zbiórka Jednostek OSP przy budynku „Orlik” w Palczy. 12.00 - Masza Święta na boisku „Orlik”, 13.00 - Część oficjalna uroczystości: wprowadzenie flagi państwowej, złożenie meldunku, odegranie hymnu i podniesienie flagi państwowej na maszt, przywitanie przybyłych gości, odznaczenie zasłużonych strażaków, poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego, wręczenie podziękowań i wpisy do księgi pamiątkowej, wystąpienia okolicznościowe. 14.30 – Koncert Orkiestr Dętych Gminy Budzów, poczęstunek. Patronat: Dr Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.