Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE NA “NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY ORAZ OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Urząd Gminy w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”. Termin zgłaszania ogródków i gospodarstwa do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 33) 874 01 35 lub 33) 876 77 60. Komisja Konkursowa będzie oceniać ogrody i gospodarstwa w dniu  01 lipca 2020 r.

Galeria

Urząd Gminy w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”. Termin zgłaszania ogródków i gospodarstwa do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 33) 874 01 35 lub 33) 876 77 60. Komisja Konkursowa będzie oceniać ogrody i gospodarstwa w dniu 01 lipca 2020 r.