Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

 

Rada Ministrów uchwaliła Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa, który jest programem wieloletnim na lata 2016-2020.  Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości do bibliotek. W ramach  Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych  do bibliotek  publicznych, którego  celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W roku 2017 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów dzięki otrzymanej dotacji w  wysokości
10 030 zł w ramach Programu wzbogacił księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i jej 5 Filii Bibliotecznych
o nowości literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz  wydawnictw popularnonaukowych.  Ogółem
z Programu zakupiono
648 książek.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa