Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

„ZABAWA ANDRZEJKOWA”, 30 LISTOPADA 2017 R. – JACHÓWKA

W dniu 30 listopada Warsztaty Plastyczne razem z Biblioteką Publiczną w Jachówce zorganizowały zabawę Andrzejkową. Wzięły w niej udział zarówno dzieci uczestniczące w warsztatach jak i te zaprzyjaźnione z biblioteką. Święty Andrzej jest patronem miłości oraz zamążpójścia, nie zabrakło zatem wróżby z butów, która pomogła poznać czas zamążpójścia,  wróżby ze szpilek, która odkryła pierwszą literę naszej przyszłej miłości, a także lania wosku przez klucz, gdzie mogliśmy odkryć z kształtu wosku cechy bądź kraj pochodzenia naszej drugiej połówki. Wywróżyliśmy wiele pomyślności w miłości, podróże dalekie i bliskie, sukcesy zawodowe, a także imię osoby, którą poślubimy. Oprócz wróżb przygotowane zostały zabawy taneczne oraz poczęstunek, wszyscy bawili się świetnie.

Galeria