Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA, 8-15 MAJA 2024R.

Włączają się w obchody Tygodnia Bibliotek 2024 w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej zorganizowano konkursy i akcje promujące czytanie książek wśród dzieci i młodzieży.

Tydzień Bibliotek rozpoczęło rozstrzygnięcie zorganizowanego w kwietniu konkursu „Latawce, dmuchawce, wiatr…” Siedmiu uczestników konkursu którzy wykonali wspaniałe, wielobarwne latawce otrzymało nagrody.

Do konkursu plastycznego na plakat promujący bibliotekę/czytelnictwo zgłoszono jedną pracę – uczestniczka otrzymała nagrodę rzeczową.

Największym zainteresowaniem, szczególnie ze strony najmłodszych użytkowników biblioteki, cieszyły się konkursy czytelnicze z losowaniem nagród : „Książkowe Bingo!” (6 uczestników) i akcja czytelnicza „Czytasz – nagrody chwytasz” (9 uczestników).

Konkursy czytelnicze w bibliotece trwały do końca maja.

Galeria

XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZACHEŁMNA