Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

„XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PALCZY

W dniach 8-15 maja 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Palczy świętowała XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji zorganizowano szereg konkursów adresowanych do młodych czytelników.

Pierwszy z konkursów, w którym mogli wziąć udział  uczniowie z klas I- VII nosił nazwę „Z literaturą za pan brat”. Konkurs polegał na losowaniu podczas trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pytań dotyczących literatury dziecięcej. Każdy z wypożyczających w tych dniach książkę mógł wylosować maksymalnie 3 pytania, i tym samym udzielając dobrej odpowiedzi mógł zdobyć maksymalnie 3 punkty każdego dnia. W konkursie wzięły udział łącznie 33 osoby. Spośród nich wyłoniono 6 znawców bajek, baśni, legend i wierszy dla dzieci. Osoby te otrzymały nagrody rzeczowe.

Drugim konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży był konkurs literacki pn. „Zostań pisarzem”. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu nowego zakończenia dowolnie wybranej baśni lub bajki. Do Biblioteki wypłynęło 6 prac pisemnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Kolejnym konkursem zorganizowanym z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek był konkurs plastyczny pn. „Moja ulubiona postać literacka”. Uczniowie mogli przy pomocy dowolnej techniki plastycznej przedstawić swoją ulubiona postać z baśni, legendy czy wiersza. Sposób 11 barwnych i interesujących prac wybrane 2 najpiękniejsze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Ostatnim konkursem zorganizowanym w maju 2018 r. był konkurs pn. „Najaktywniejszy czytelnik miesiąca maja”. Zwycięstwo w tym konkursie przypadło tej osobie, która w okresie od 02 do 31 maja 2018 r. wypożyczyła i przeczytała największą ilość książek. Uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Palczy w dniu 12 czerwca 2018 r. Wyłoniono 3 najaktywniejszych czytelników, którym wręczono nagrody rzeczowe.

Galeria