Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

„XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BACZYNIE

W dniach 8 – 15 maja 2018 r. Biblioteka Publiczna w Baczynie świętowała XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji zorganizowano następujące konkursy :

10.05 2018 r. Konkurs rysunkowy pt. ,,Mój ulubiony bohater książkowy” . Konkurs ten był adresowany  do wszystkich czytelników biblioteki. Udział wzięło 14 czytelników. Wszystkie prace zostały nagrodzone oraz wywieszone na specjalnej wystawce.

W dniach 8 – 15.05.2018 zorganizowano ,,Quiz czytelniczy”, który był adresowany do wszystkich czytelników biblioteki. Zadaniem konkursu było wypożyczenie 3 książek i udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie dostosowane do wieku czytelnika. Udział wzięło 40 uczestników. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.

10.05 2018 odbyła się lekcja biblioteczna na temat  ,,Poznajemy pracę bibliotekarza”. Na  tej lekcji gościło 24 przedszkolaków. Byli zachwyceni wielkością księgozbioru  dla dzieci. Po zapoznaniu ich z pracą bibliotekarza i przeczytaniu bajek ,,Masza i niedźwiedź” dzieci otrzymały upominki przywiezione z Targów Książki.

 

Galeria