Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

„XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK” POD HASŁEM “(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUDZOWIE

W okresie od 8 do 15 maja, jak to czynimy co roku, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo oraz działalność biblioteczną.  W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do Przedszkola Samorządowego w Budzowie, w dniach 9,10 i 11maja, najmłodsi przedstawiciele miłośników książek wraz z wychowawcami i opiekunami odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Budzowie. W każdej z trzech grup 25 osobowych były dzieci, które systematycznie  korzystają z księgozbioru dla dzieci, biorą udział w konkursach, aktywnie uczestniczą w życiu Biblioteki. Zachęta bibliotekarska, ale przede wszystkim spontaniczne wypowiedzi dzieci i ich radosne chwalenie się poznanymi bajkami, baśniami i legendami, to najlepsza promocja książki. To także odpowiedź na tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek: „(Do)wolność czytania”.

Galeria