Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – BUDZÓW 2017

Z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w miesiącu maju 2017 roku, odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Budzowie trzy grupy przedszkolaków – 75 dzieci wraz z opiekunami.

Na tę okazję przygotowano okolicznościową dekorację, tematycznie związaną gazetkę i wystawkę.

„Biedronki”, „Krasnale”, „Wesołe Nutki” zapoznały się z biblioteką, która przywitała ich poetyckim „Kartek szelestem”.

Poprzez prezentację książek i czasopism dla dzieci, starano się zachęcić dzieci do jeszcze aktywniejszego korzystania ze zbiorów biblioteki. Z tej okazji dzieci otrzymały książeczki malowanki – wyklejanki oraz słodycze.

Galeria