Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK – BUDZÓW 2016

Podczas XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w dniach 8-15 maja 2016 r. odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Budzowie trzy grupy przedszkolaków – 75 dzieci wraz z opiekunami. Celem tych spotkań było zapoznanie dzieci z biblioteką i zachęcenie ich do korzystania z jej zbiorów.  Z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowano okolicznościowe dekoracje, konkursy i słodkie poczęstunki. W tym czasie otwarto także wystawę zatytułowaną „Dokumenty przeszłości”

Galeria