Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

XIII GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH, 27 KWIETNIA 2018 R. – JACHÓWKA

W dniu 27 kwietnia 2018 r. mali artyści ze szkół podstawowych gminy Budzów spotkali się w Jachówce na XIII Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych. Organizatorami Przeglądu była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Przegląd teatrów miał charakter konkursowy i przebiegał pod hasłem “Warto pomagać innym”. Na scenie zaprezentowano łącznie 7 przedstawień. Konkurs rozpoczął się od występów uczniów klas I-III, a następnie zaprezentowały się zespoły z klas IV-VII. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Anna Gąsiorek – Rezler – rzecznik Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Magdalena Żmudka – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jerzy Dziedzic – aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Andrzej Róg – aktor Teatru Stu w Krakowie.

Na scenie podczas występów widać było wielkie zaangażowanie aktorów, a interesujące interpretacje prezentowanych utworów oczarowały jurorów i widzów. Młodzi artyści zagrali wspaniale, pokazując przy pomocy środków teatralnych jak ważne jest niesienie pomocy innym.

 

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
1. Dobór repertuaru
2. Kulturę słowa
3. Opracowanie dramaturgiczne, plastyczne i muzyczne przedstawienia
4. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:


W kategorii klas I-III:
I miejsce
Zespół „Stokrotki” z SP nr 1 w Budzowie za przedstawienie pt. „Bajka o Jarzębince”

II miejsce
Zespół „Maluchy” z SP nr 2 w Budzowie  za przedstawienie pt. „O Borsuku Samotniku”


W kategorii klas IV-VII:
I miejsce
Zespół „Andegaweni” z SP w Bieńkówce za przedstawienie pt. „Matylda”

II miejsce 
Zespół „Teatromaniacy” ” z ZSP w Palczy za przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna”

III miejsce
Zespół „To i Owo” z ZSP w Baczynie za przedstawienie pt. „Jest taki kwiat”

Wyróżnienie
Zespół „Horrorki” z SP w Zachełmnej za przedstawienie  pt. „Balladyna”

Wyróżnienie
Zespół „Dwójka” z SP nr 2 w Budzowie za przedstawienie pt. „Mały Lord”.

 

Ponadto Nagrodę Wójta Gminy Budzów za  najlepszą grę aktorską zdobyli: Paulina Kołacz z SP w Bieńkówce za rolę „Matyldy” oraz Julia Stypuła z SP w Zachełmnej za rolę „Skierki”.

 

W Powiatowym Konkursie Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Suchej Beskidzkiej gminę Budzów będą reprezentowały zespoły: Zespół „Stokrotki” z SP nr 1 w Budzowie, Zespół „Andegaweni” z SP w Bieńkówce oraz Zespół „Horrorki”  z SP w Zachełmnej. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

 

Galeria