Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

XII GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH – JACHÓWKA, 28 KWIETNIA 2017 R.

W dniu 28 kwietnia br. r. mali artyści ze szkół podstawowych gminy Budzów spotkali się w Jachówce na XII Gminnym Przeglądzie  Teatrzyków Szkolnych.  Organizatorami tegorocznego przeglądu była Biblioteka i Ośrodek Animacji  Kultury Gminy Budzów i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przegląd miał charakter konkursowy i przebiegał pod hasłem “Żyj Zdrowo”.  Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół w kategorii klas I-III.  Po nich zaprezentowały się zespoły   w kategorii klas IV-VI. Każdy  z zespołów  przedstawił 30 minutowe przedstawienie.  Jury konkursu oceniało prezentacje uczniów według następujących kryteriów:  dobór repertuaru, kultura słowa, opracowanie dramaturgiczne, plastyczne i muzyczne przedstawienia, ogólny wyraz artystyczny. W skład Komisji Konkursowej wchodzili: Barbara Wierzbicka – polonistka w Gimnazjum w Budzowie, Katarzyna Kutkiewicz- polonistka w Gminazjum w Budzowie, Jerzy Dziedzic- aktor Teatru Polskiego w Bielsku Białej oraz  Magdalena Żmudka – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnictwo w konkursie pozwoliło dzieciom podzielić się doświadczeniami z rówieśnikami i umożliwiło skonfrontowanie swoich osiągnięć z efektami pracy zespołów teatralnych działających w innych szkołach. Zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Na scenie widać było wielkie  zaangażowanie aktorów  i nauczycieli prowadzących. Interesujące i nowatorskie interpretacje utworów oczarowały jurorów i widzów. Stroje aktorów, bogata i zróżnicowana scenografia przedstawień zadziwiała barwami.  Młodzi artyści zagrali wspaniale. Każde przedstawienie nagradzane było gromkimi brawami widowni i jury.   Nagrodzeni otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Jury po obejrzeniu wszystkich przedstawień postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.

Kategoria klas I – III

Wyróżnienie:

Grupa Teatralna „Gwiazdki” ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce za przedstawienie „O Królewnie, Piekarczyku i Pieczeniu Chleba”

Kategoria klas IV – VI

MIEJSCE I

Grupa Teatralna „Andegaweni” ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce za przedstawienie „Tajemniczy Ogród”

MIEJSCE II

Grupa Teatralna „Kaziki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie za przedstawienie „O Dobrych Czarownicach”. Grupa Teatralna „Teatromaniaki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy za przedstawienie „Spór o Muchę”

MIEJSCE III

Grupa Teatralna „Maska” ze Szkoły Podstawowej w Jachówce za przedstawienie „Dentystyczna Przygoda Pewnej Baby Jagi”

Wyróżnienia:

Grupa Teatralna „Horrorki” ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej za przedstawienie „Wodnik Okopek”.

Grupa Teatralna „Uśmieszki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie za przedstawienie    „O Tym Jak Krasnali Śnieżka i Zwierzęta Zmieniali”

Nagroda za indywidualną grę aktorską:

Weronika Trzop ze Szkoły Podstawowej w Jachówce Paulina Kołacz ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

Na XXXII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” gminę Budzów reprezentować będą następujące   Grupy Teatralne: „Andegaweni” z SP  w Bieńkówce, Kaziki” z SP Nr 1  w Budzowie oraz „Teatromaniaki” z ZSP w Palczy.

Wszystkim Grupom Teatralnym dziękujemy za udział w Przeglądzie.

Galeria