Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

X GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH, 21 KWIETNIA 2015 R. – JACHÓWKA

„Tolerancja” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, dziesiąta już edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych Szkół Podstawowych. Organizatorami Przeglądu była Szkoła Podstawowa w Jachówce, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez „zabawę w teatr”, przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, uczy koncentracji uwagi. W kategorii wiekowej klas I-III zaprezentował się jeden zespół teatralny pn. „Promyczki” z ZSP w Baczynie. Grupa ta przygotowała spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”. Natomiast w kategorii klas IV-VI na scenie zaprezentowało siedem zespołów teatralnych. Łącznie wystąpiło 104 „małych aktorów”. Uczniowie, rodzice i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć w sumie osiem przedstawień.
Jury konkursu oceniało przedstawienia według następujących kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, opracowanie dramaturgiczne, plastyczne i muzyczne przedstawienia, ogólny wyraz artystyczny. W skład Komisji Konkursowej wchodzili: Bogdan Słomiński- aktor scen krakowskich, Andrzej Róg- aktor Teatru Stu w Krakowie oraz Magdalena Żmudka – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja Konkursowa po obejrzeniu wszystkich przedstawień postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii klas IV – VI:

I miejsce
Zespół „Horrorki” z SP w Zachełmnej za przedstawienie pt. „Potworek, Biedronka i Spółka”
oraz

Zespół „Maska” z SP w Jachówce za przedstawienie pt. „Anulka Bidulka”
II miejsce
Zespół „Art.- Żaki” z SP nr 1 w Budzowie za przedstawienie pt. „Kopciuszek”
III miejsce
Zespół „Teatromaniaki” z ZSP w Palczy za przedstawienie pt. „Nowy w bajkowym lesie”
Wyróżnienia:
Zespół „Maska” z ZSP w Baczynie za przedstawienie pt. „Nasz wspólny domeczek”
Zespół „Iskierki” z SP w Bieńkówce za przedstawienie pt. „Kopciuszek”
Zespół „Drużyna Smoków” z SP nr 2 w Budzowie za przedstawienie pt. „O smoku, który nie porywał dziewcząt”
Nagrodę indywidualną za najlepszą grę aktorską otrzymały: Julia Stypuła z SP w Zachełmnej za rolę „Biedronki” w spektaklu pt. „Potworek, Biedronka i Spółka” oraz Oliwia Kęsicka z SP nr 1 w Budzowie za rolę „Macochy” w spektaklu pt. „Kopciuszek”. W Powiatowym Konkursie Teatrów Dzieci i Młodzieży – Bajdurek w Suchej Beskidzkiej gminę Budzów będą reprezentowali zespoły: Zespół Horrorki” z SP w Zachełmnej z przedstawieniem „Potworek, Biedronka i Spółka” oraz Zespół „Maska” z SP w Jachówce z przedstawieniem pt. „Anulka Bidulka”.
Wszystkim uczestnikom i konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Galeria