Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

WYSTAWA “DOKUMENTY PRZESZŁOŚCI” – BUDZÓW, 8-15.05.2016 R.

BIBLIOTEKA INSPIRUJE”

         Z okazji tegorocznego XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „ Biblioteka inspiruje”, trwającego w dniach 8-15 maja w Bibliotece Publicznej w Budzowie, wykonana została świąteczna dekoracja biblioteki, okazjonalna gazetka, ogłoszony konkurs na najaktywniejszego czytelnika miesiąca maja, zaproszono dzieci z Przedszkola Samorządowego w Budzowie, oraz otwarta została wystawa „Dokumenty przeszłości”.

         W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie na czas wystawy starych dokumentów i pamiątek dokumentujących dawne czasy, uczniowie Gimnazjum oraz starsi czytelnicy przynieśli bardzo ciekawe eksponaty. Świadectwa i zeszyty szkolne, akty urodzenia, obrazki, telegramy, legitymacje i inne dokumenty osobiste, mapy, książki, kalendarze, certyfikaty i normy.  Wśród kilkudziesięciu dokumentów znalazła się stara maszyna do pisania oraz zegar. Wśród dokumentów, na które zwiedzający szczególnie zwracali uwagę, trzeba wymienić: mapę Rzeczypospolitej Polskiej z 1920 roku, świadectwa szkolne z lat 1910 i 1923, akt urodzenia z 1916 roku, kenkartę z 1943 roku, kartę ewakuacyjną z 1945 roku oraz Biuletyn Informacyjny Międzynarodowej Federacji Ruchu Oporu z komunikatem prasowym o Procesie Oświęcimskim z 1964 roku.  Z racji miejsca urządzenia wystawy, jej perełkami możemy nazwać egzemplarze Płomyka – dwutygodnika dla dzieci i młodzieży z roku 1921 oraz Płomyczka – dwutygodnika dla młodszej dziatwy ( dodatku do Płomyka).

 „Biblioteka inspiruje” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Kierując się tym hasłem zapraszamy do uczestniczenia w życiu biblioteki. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się rozwijać intelektualnie, zdobywać wiedzę, szukać natchnienia i pożytecznie spędzać czas wolny.

Galeria