Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE – PALCZA, 08.06.2017 R.

W dniu 08 czerwca 2017 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Palczy odwiedziło 20 dzieci przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej.

Panie bibliotekarki w przystępny małym dzieciom sposób opowiedziały, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem Biblioteki oraz czytały dzieciom bajki i pokazywały książki z pięknymi obrazkami.