Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY PN. „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”, BIEŃKÓWKA – 26 MARCA 2021 R.

W dniu 26 marca w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce został rozstrzygnięty konkurs pn. „Najpiękniejsza  Palma Wielkanocna. Zadaniem konkursowym było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. Do wykonania palmy należało użyć naturalnych materiałów (bibuły, suszonych kwiatów, zielonych gałązek, itp.).Do konkursu zgłoszono 14 palm.

Celem konkursu było  popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz miłe spędzanie wolnego czasu.

Powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
-walory artystyczne i estetyczne,
-nawiązanie do tradycji,
-pomysłowość,
-bogactwo użytych materiałów.
Na ocenę nie miała wpływu wielkość palmy.

Oto wyniki konkursu:
I MIEJSCE:
Beata Lenik –  kl. VII b
Julia Pochłopień –  kl. VII a
Karina Malina –  kl LV b

 II MIEJSCE:
Mikołaj Sychta – przedszkolak
Agata Lenik – kl. I tech.
Jakub Malina – kl. II
 Wiktoria Giza – przedszkolak

III MIEJSCE:
Lena Malina – kl. I
Dariusz Lenik – kl. II
Wiktor Rymarczyk – przedszkolak
Kacper Krupa – przedszkolak
Maja Szczygieł – kl. V.
Hubert Kaźmierczak – kl. I
Magdalena Kaźmierczak – kl. III

Galeria