Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

„WIECZÓR Z BAJKĄ”, BUDZÓW – 29.11.2018 R.

Dnia 29.11.2018 r. odbyła się dziewiąta już edycja konkursu pn. „Wieczór z Bajką”zorganizowanego przez Przedszkola Samorządowego w Budzowie i Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.

W tegorocznej edycji konkursu tematem prezentowanych przedstawień były bajki, baśnie i legendy polskie.  Uczestnicy mieli za zadanie upodobnić się do postaci, której dotyczyła fabuła prezentowanego utworu.Konkursowe jury zwracało także uwagę na interpretację wybranej bajki czyli m.in.znajomość tekstu, płynność wypowiedzi, ciekawy tok wypowiedzi, kulturę słowa,na strój i wykorzystane rekwizyty nawiązujące do prezentowanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Julia Krupczak z rodziną, która zaprezentowała legendę pt. ,,O smoku wawelskim”

ll miejsce –  Łucja Nowak, która zaprezentowała legendę pt. ,,Osmoku wawelskim”

III miejsce – Sara Kubik z rodziną, która zaprezentowała legendę pt. ,,Warkocz królewny Wisły”

Wyróżnienia :Kinga Pieronkiewicz, która zaprezentowała legendę pt. ,,O smoku wawelskim” oraz Milena Mirocha, która zaprezentowała legendę pt. ,,O toruńskich pierniczkami”

Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano nagrody za udział. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy

Galeria