Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

“WIECZÓR Z BAJKĄ” – 26 LISTOPADA 2014 R. BUDZÓW

Siedemnastu Przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Budzowie wzięło udział w „Wieczorze z Bajką”, który odbył się 26 listopada 2014 roku w Budzowie. Konkurs zorganizowany z inicjatywy Przedszkola Samorządowego w Budzowie przy współorganizacji Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów adresowany jest do przedszkolaków, ich rodziców, rodzeństwa i innych członków rodzin. Zadaniem uczestników konkursu było zainscenizowanie bajki, legendy, podania lub przygotowanego przez siebie tekstu. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie upodobnić się do postaci, której dotyczyła fabuła prezentowanego utworu. Konkursowe jury zwracało także uwagę na interpretację wybranej bajki czyli m.in. znajomość tekstu, płynność wypowiedzi, ciekawy tok wypowiedzi, kulturę słowa, na strój i wykorzystane rekwizyty nawiązujące do prezentowanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu pokazali bardzo wysoki poziom artystyczny.

Zwyciężczynią konkursu została Matylda Hyrlicka  za bajkę „Psotny piesek”. Drugie miejsce przypadło Izabeli Kęsickiej  za bajkę „Czerwony Kapturek”. Miejsce trzecie zdobył Szymon Pieczara  za wiersz „Paweł i Gaweł”. Nagrody za wyróżnienia odebrali: Amelia Borzymek za wiersz „Ogrodniczka” oraz  Maciej Trączyk za wiersz „Paweł i Gaweł”.  Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano nagrody za udział. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Galeria