Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

WAKACYJNY KONKURS PLENEROWY „BUDOWLE Z PIASKU” – JACHÓWKA, 6 SIERPNIA 2019 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce zorganizowała konkurs plenerowy pn „Najciekawsza rzeźba z piasku”, który odbył się w dniu 06 sierpnia 2019 r. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci spędzających wakacje w Jachówce. Zadaniem konkursowym było wybudowanie najpiękniejszej i najoryginalniejszej budowli z piasku, indywidualnie lub w grupach. I miejsce zdobyły budowle pod nazwą: „Syrena”, Kotek” i „Domek”. Nazwy innych budowli to: „Zamek”, „Palma”, „Wulkan”. Do konkursu przystąpiło łącznie 24 dzieci. Za udział w konkursie dzieci otrzymały słodkie nagrody w postaci łakoci.

Galeria