Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

WAKACYJNY KONKURS PLENEROWY “BUDOWLE Z PIASKU” – JACHÓWKA, 30.08.2017 R.

Wakacyjny konkurs plenerowy “Budowle z piasku”.
Organizatorem konkursu plenerowego pn „Budowle z piasku” była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs odbył się w dniu 30.08.2017 . Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci spędzających wakacje w Jachówce. Zadaniem konkursowym było wybudowanie najpiękniejszej i najoryginalniejszej budowli z piasku, indywidualnie lub w grupach. Do konkursu przystąpiło łącznie 26 dzieci.

Galeria