Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

WAKACYJNY KONKURS PLENEROWY „BUDOWLE Z PIASKU” – JACHÓWKA, 20 LIPCA 2022 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce zorganizowała wakacyjny konkurs plenerowy pn „Budowle z piasku”, który odbył się w dniu 20 lipca 2022 r. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci spędzających wakacje w Jachówce. Zadaniem konkursowym było wybudowanie najpiękniejszej i najoryginalniejszej budowli z piasku, indywidualnie lub w grupach.

Oto nasi zwycięzcy :

Miejsce I – Julia Nieciąg

Miejsce II – Michał Strączek, Anna Strączek, Marcin Strączek

Miejsce III – Zofia Nieciąg, Alexandria Smigiel, Maria Nieciąg

Do konkursu przystąpiło łącznie 16 uczestników. Za udział w konkursie rozdano zakupione nagrody rzeczowe  –  słodycze.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Galeria

Dzieci biorące udział w konkursie na Najpiękniejszą budowlę z piasku Dzieci biorące udział w konkursie na Najpiękniejszą budowlę z piasku Dzieci biorące udział w konkursie na Najpiękniejszą budowlę z piasku Dzieci biorące udział w konkursie na Najpiękniejszą budowlę z piasku