Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

VIII GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH, 23 KWIETNIA 2013 R. – JACHÓWKA

W dniu 23 kwietnia 2013r. w Jachówce odbył się „VIII Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych” Szkół Podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bieńkówce, Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przegląd teatrów miał charakter konkursowy i przebiegał pod hasłem “Reaguj na krzywdę innych”. Na scenie zaprezentowano łącznie 8 przedstawień. Konkurs rozpoczął się od występów uczniów klas I-III, a następnie zaprezentowały się zespoły z klas IV-VI. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Jerzy Dziedzic, aktor Teatru Starego w Krakowie Bogdan Słomiński oraz aktor Teatru Stu w Krakowie Andrzej Róg. Wszystkie spektakle zrealizowane zostały na bardzo wysokim poziomie. Mali aktorzy za pomocą środków teatralnych wspaniale pokazali jak ważna jest niesienie pomocy innym oraz reagowanie na cudzą krzywdę. Interesujące interpretacje utworów, barwne kostiumy, ciekawe scenografie oraz świetnie dobrana muzyka, podkreślająca klimat poszczególnych scen zachwyciły jurorów i widzów.

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
1. Dobór repertuaru
2. Kulturę słowa
3. Opracowanie dramaturgiczne, plastyczne i muzyczne przedstawienia
4. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I-III:

I miejsce
Zespół „”Małe Skrzaty” z SP w Zachełmnej za przedstawienie „Brzydkie Kaczątko”

II miejsce
Zespół „Wesołe Skrzaty” z ZSP w Baczynie za przedstawienie „Królewna Śnieżka”

III miejsce
Zespół „Soliludki” z SP w Bieńkówce za przedstawienie „Widziminka”

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce
Zespół „Art- Żak” z SP nr 1 w Budzowie za przedstawienie „Kot w butach”

II miejsce
Zespół „Sówki” z ZSP w Palczy za przedstawienie „Przygody Szewczyka Dratewki”

III miejsce
Zespół „Horrorki” z SP w Zachełmnej za przedstawienie „Bajka o dobrym Antosiu”

Wyróżnienie
Zespół „Radosna Gromada” z SP w Bieńkówce za przedstawienie „Przygoda z Bazyliszkiem”

Wyróżnienie
Zespół „Gampaka” z SP nr 2 w Budzowie za przedstawienie „Ania z Zielonego Wzgórza”

Ponadto Nagrodę Wójta Gminy Budzów za indywidualną grę aktorską zdobyli: Wiktoria Topĉagić z SP w Bieńkówce za rolę „Wiedźminki” oraz Nikola Mytyl z ZSP w Palczy za rolę „Czarownicy”.

W Powiatowym Konkursie Teatrów Dzieci i Młodzieży – Bajdurek w Suchej Beskidzkiej gminę Budzów będą reprezentowały zespoły: Zespół „Małe Skrzaty” z SP w Zachełmnej oraz Zespół „Art – Żak” z SP nr 1 w Budzowie. Wszystkim uczestnikom i konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Galeria