Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH, OSIELEC – 24 MARCA 2019 R.

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

dr hab. Filip Musiał
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Artur Kudzia
Wójt Gminy Jordanów

mają zaszczyt zaprosić


na uroczystość poświęconą pamięci Żołnierzy Niezłomnych

walczących o niepodległość Polski,
podczas której nastąpi odsłonięcie pomnika
mjr. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”

Galeria