Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

UDZIAŁ ORKIESTRY DĘTEJ „SYGNAŁ” W BUDZOWIE W UROCZYSTOŚCI OTWARCIA REMIZY OSP W BORKU SZLACHECKIM – BOREK SZLACHECKI, 25 CZERWCA 2022 R.

Jest w Orkiestrach Dętych Siła”


Uroczyste obchody 10-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Szlacheckim połączone z poświęceniem sztandaru jednostki i otwarciem nowej remizy strażackiej uświetniła Orkiestra Dęta „Sygnał” z Budzowa.
Serdecznie dziękujemy naszej orkiestrze za udział w wydarzeniu, promowanie gminy Budzów, a także stałą obecność w życiu kulturalnym naszej lokalnej społeczności.

Galeria

Orkiestra Dęta Sygnał w Budzowie podczas otwarcia remizy OSP w Borku Szlacheckim Orkiestra Dęta Sygnał w Budzowie podczas otwarcia remizy OSP w Borku Szlacheckim