Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

„SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY” – BIEŃKÓWKA, 19.05.2017 R.

W dniu 19.05.2017 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkówce odbył się „Szkolny Konkurs Ortograficzny”. Biblioteka Publiczna w Bieńkówce była współorganizatorem tego konkursu.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas IV – VI, wyłonionych w eliminacjach klasowych. Uczestnicy konkursu wykazali się dobrą znajomością zasad naszej ortografii.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Anna Kruźlak – polonista
  2. Jolanta Szczerba – dyrektor szkoły
  3. Alicja Malina – bibliotekarz

wyłoniła laureatów:

I miejsce – Kinga Chromy – kl. Vb

II miejsce – Natalia Chromy – kl. Va

III miejsce – Wiktoria Topčagić – kl. VI

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy – drobne nagrody rzeczowe.

Galeria