Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

SZKOLNY ETAP MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM” – BIEŃKÓWKA, 11.10.2023 r.

W dniu 11.10.2023 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkówce odbył się szkolny etap małopolskiego konkursu recytatorskiego pn. „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” .

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej z klas VI-VIII. Każdy uczestnik konkursu recytował dwa wybrane utwory z twórczości: Aleksandra Fredry, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera lub Wisławy Szymborskiej. Celem konkursu jest popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, a także kształtowanie wrażliwości, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji oraz zwiększanie zainteresowania sztuką recytacji i kultury słowa.

Do oceny recytacji brano pod uwagę: stopień opanowania tekstu, tempo wypowiedzi, prawidłową wymowę, a także trafność interpretacji głosowej czyli logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu oraz ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników . Do etapu gminnego zakwalifikowali się:

Miejsce I – Mikołaj Kołacz, kl. VII

Miejsce II – Karolina Kruźlak, kl. VII

Miejsce III – Kinga Pęcek, kl. VIII

Laureaci etapu szkolnego otrzymali  nagrody książkowe ufundowane przez BiOAK.

Galeria

SZKOLNY ETAP MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM