Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

SUKCES ZESPOŁU REGIONALNEGO „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” W KONKURSIE „KULTURA I FOLKLOR PODBABIOGÓRZA”

W dniu 24 października 2020 r. została rozstrzygnięta VII edycja konkursu  pn. „Kultura i Folklor  Podbabiogórza”, zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną konkurs odbył się w formie online. Zespoły, które przystąpiły do konkursu, zaprezentowały swoje programy artystyczne na nagraniach video. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” wywalczył I miejsce. Gratulujemy!

Galeria

Dyplom dla Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki za zajęcia I miejsca w konkursie „Kultura i Folklor Podbabiogórza”.