Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

SUKCES ZESPOŁU „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” PODCZAS „27 PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

W dniach 14 – 15 czerwca 2014 r. w Wiśle na deskach amfiteatru odbył się „XVII Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych”. Cele przeglądu to: prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów folklorystycznych działających na terenie województw śląskiego i małopolskiego, stwarzanie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń, upowszechnianie najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego poszczególnych regionów, popularyzowanie ludowych zabaw i gier dziecięcych, rozwijanie artystycznej wrażliwości dzieci i młodzieży.
W imprezie wzięły udział 22 zespoły z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, które przedstawiały w formie tradycyjnej lub artystycznie opracowanej folklor własnego regionu. Zespoły zobowiązane były do zaprezentowania programu opartego na folklorze rodzimego regionu. Program obok tańców, śpiewu i muzyki, powinien być urozmaicony scenkami obyczajowymi, grami i zabawami dziecięcymi.
Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” wystąpił w pierwszym dniu przeglądu prezentując charakterystyczną dla gminy Budzów muzykę, taniec i śpiew urozmaiconych scenkami, grami i zabawami ludowymi, w które niegdyś bawili się najmłodsi mieszkańcy gminy Budzów.
Komisja w składzie Małgorzata Kiereś – etnograf, przewodnicząca jury, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Kystyna Pieronkiewicz-Pieczko – etnograf, Muzeum Śląskie w Katowicach, Adam Adamowski – choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Żywczanie przyznała „Budzowskim Kliszczakom” II MIEJSCE w kategorii zespołów opracowanych artystycznie.

Serdecznie Gratulujemy!
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Galeria