Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

SUKCES „BUDZOWSKICH KLISZCZAKÓW” W XVII MAŁOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE GRUP KOLĘDNICZYCH

Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” zajął III miejsce w XVII Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych, który odbył się 18 stycznia w Miechowie. Celem przeglądu było kontynuowanie tradycji ludowego kolędowania, pobudzanie aktywności artystycznej młodego pokolenia oraz dokumentowanie i rejestrowanie kultury ludowej. Przegląd poprzedzony był uroczystym korowodem przez miasto. Następnie w sali widowiskowej ośrodka kultury zaprezentowało się siedemnaście grup kolędniczych, które miały za zadanie przedstawić charakterystyczne dla swojego regionu tradycyjne widowiska kolędnicze. Komisja Konkursowa oceniła grupy kolędnicze, biorąc pod uwagę: tradycyjność tekstów (dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie), tradycyjność melodii (najstarsze i mało znane kolędy i pastorałki śpiewane poza kościołem), strój i rekwizyty (kolędnicze szaty i ich ozdoby, czapy, maski, gwiazdy, szopki, wykonane wg dawnych wzorów) oraz charakterystyczne prezentacje (każdej postaci z grupy kolędniczej w sposobie poruszania się, w śpiewie, w mowie).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Galeria