Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

STATUETKA “BRĄZOWEGO MAKA” I WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU REGIONALNEGO “BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” W VIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH – MAKÓW PODHALAŃSKI – 23 KWIETNIA 2022 R.

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. w Makowie Podhalańskim odbył się ósmy już Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. W konkursie wzięło udział 9 grup z całego powiatu. Zespoły były oceniane przez komisję w składzie:  Adam Adamowski – choreograf,  Andrzej Peć – etnograf, regionalista, Marlena Bulanda – choreograf, regionalistka, muzyk.

Komisja oceniała grupy w trzech kategoriach tj. zespołów regionalnych, kapel oraz grup śpiewaczych. W kategorii zespół regionalny wystąpiło sześć zespołów z powiatu. Zespół Regionalny “Budzowskie Kliszczaki” zaprezentował się jako pierwszy, przedstawiając zabawy i przyśpiewki z terenu gminy Budzowa. Komisja doceniła występ młodych tancerzy przyznając Kliszczakom „Statuetkę Brązowego Maka” – WYRÓŻNIENIE III stopnia w swojej kategorii. Podczas konsultacji komisja oceniająca zwróciła uwagę na piękny śpiew, rytmikę zabaw młodych tancerzy oraz właściwy strój, w którym występowały dzieci.

Serdecznie gratulujemy występu Budzowskim Kliszczakom i zapraszamy do galerii zdjęć.

Galeria

Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki podczas występu Dyplom dla Zespołu Regionalnego