Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

SPOTKANIE Z BAJKĄ – 18 KWIETNIA 2013 R. – BUDZÓW

Jedenastu Przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie wzięło udział w „Spotkaniu z Bajką”, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r. w Budzowie. Konkurs zorganizowany z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie przy współorganizacji Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów polegał na przedstawieniu przez przedszkolaków wybranej przez siebie bajki bądź wiersza. W prezentacji utworów dzieci wspomagane były przez swoich rodziców, rodzeństwo lub innych członków rodziny. Zmagania „małych aktorów” oceniała komisja, która zwracała uwagę na: interpretację wybranej bajki, kulturę słowa, strój i wykorzystane rekwizyty oraz oceniła ogólny wyraz artystyczny prezentowanych utworów. Po obejrzeniu wszystkich przedstawianych bajek i wierszyków jury zdecydowało, że każdy mały artysta zasłużył na uznanie i tym samym wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni. Wyróżnieni zostali:

Łukasz Paryła, Przemek Pieczara i Anna Skupień z mamą za prezentację bajki „Czerwony Kapturek”

Justyna Sapoń, Mateusz Sapoń i Kinga Skupień za prezentację wiersza „Kaczka Dziwaczka”

Patryk Fuja z tatą za prezentację wiersza „Kotek”

Wiktor Jarosz z mamą za prezentację bajki „Rycerz Krzykalski”

Błażej Madej z siostrą za prezentację wiersza „Skarżypyta”

Kamil Paleczny z tatą za prezentację wiersza „Okulary”

Zuzanna Pawlica z mamą za prezentację wiersza „Samochwała”

Kacper Piątek z siostrą za prezentacje wiersza „Bocian”

Kornelia Pieczara z Karoliną Jopek za prezentację wiersza „Abecadło”

Dawid Setla z mamą za prez entację wiersza „Dyzio Marzyciel”

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pluszowe misie.

Galeria