Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

„REGIONALNY KONKURS WIEDZY O BIEŃKÓWCE”, BIEŃKÓWKA – 14 GRUDNIA 2022 R.

14 grudnia 2022 roku, odbył się „ Regionalny Konkurs Wiedzy o Bieńkówce”. Konkurs został zorganizowany we współpracy  Szkoły Podstawowej  i Biblioteki Publicznej w Bieńkówce. W konkursie wzięły udział dzieci z klas IV – VI.

Wszystkich obecnych na sali przywitały panie prowadzące: Anna Kruźlak i Agnieszka Bogdanik. Następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Piosenkę o Bieńkówce”.

3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy musiały wykazać się wiedzą na temat następujących zagadnień:

  • wiedza ogólną o Bieńkówce
  • historia szkoły w Bieńkówce
  • znajomość zwyczajów i obyczajów naszej wsi
  • znajomość nazw przysiółków (ról)
  • znajomość gwary.

Uczestnicy konkursu odpowiadali na losowo wybrane pytania wykazując się wiedzą o  pochodzeniu nazwy „Bieńkówka”, o historii szkoły w Bieńkówce, o zabytkach, o objazdowym kinie „Redyk”, o ważnych i wyjątkowo zasłużonych dla całej Gminy Budzów osobistościach, o dawnych zwyczajach świątecznych, a ponadto musieli wykazać się znajomością gwary, której dzisiaj już mało się używa.

Konkurs został uświetniony przedstawieniem o tym, jak kobiety postanowiły założyć Koło Gospodyń Wiejskich, a dodatkową atrakcją były przyśpiewki pań z KGW w Bieńkówce.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Miejsce I
Kl. VI a
: Piotr Wrona, Martyna Cholewa, Karolina Kruźlak.

Miejsce II
Kl. Va
: Patrycja Sala, Martyna Kiepura, Amelia Szczerba.

Miejsce III
Kl. V b
: Zuzanna Szynalik, Barbara Klimowska, Magdalena Kaźmierczak.

Wyróżnienie:

Kl. IV: Wojciech Szczerbak, Franciszek Dybaś, Wojciech Ochenduszko.

Kl. VI b: Kamila Klimowska, Emilia Gaura, Mikołaj Kołacz.

Konkurs zakończono rozdaniem nagród książkowych, słodyczy i dyplomów.

Galeria

DEKORACJE REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE DEKORACJE REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE REGIONALNY KONKURS WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE REGIONALNY KONKURS WIEDZY O BIEŃKÓWCE REGIONALNY KONKURS WIEDZY O BIEŃKÓWCE KOMISJA REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE UCZESTNICY REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIEŃKÓWCE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BIEŃKÓWCE