Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

PRZEKAZANIE „BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU” BIBLIOTECE I OŚRODKOWI ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW

W dniu 19 grudnia 2019r. 9 Gromada Dzielne Duszki odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Palczy. Palczańska Gromada Zuchów przybyła z świątecznymi życzeniami oraz przekazała pracownikom Biblioteki „Betlejemskie Światełko Pokoju”. Ta piękna tradycja ma swoje źródło w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy i skautów obiega świat. Dziękujmy 9 Gromadzie Dzielne Duszki z Palczy oraz opiekunowi grupy Zuchów Pani Mirosławie Zaręba za przekazanie światełka będącego symbolem  pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Galeria