Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

„POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI – VIII ORAZ III GIMNAZJUM”, BUDZÓW – 21 MARCA 2019 R.

21 marca 2019 roku w Budzowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych klas VI – VIII oraz III Gimnazjum. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest edukacja w zakresie kultury żywego słowa, przygotowanie młodzieży do udziału w kulturze,  promowanie kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej. W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 24 Szkół Podstawowych powiatu suskiego. Każdy uczestnik przygotował do recytacji dwa utwory: fragment prozy oraz utwór poetycki. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali uczniowie  z klas VI i VII, a po nich wystąpili  uczniowie z klas VIII i III gimnazjum. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. 

Występy recytatorskie oceniała Komisja w składzie:
1. Marzena Polak – nauczyciel j. polskiego w Liceum Ogólnokształcącym nr 1  
w Suchej Beskidzkiej
2 Ewa Kawończyk – nauczyciel  j. polskiego z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla
 w Suchej Beskidzkiej
3. Andrzej Róg – aktor Teatru  Stu w Krakowie

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów: 
1. Dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora
2. Sposób interpretacji tekstu
3. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria klas VI – VII
I miejsce:
Paulina Kołacz ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce  
II miejsce:
Julia Durmała ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej   
III miejsce:
Alicja Bałos ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu
Emilia Urbaniec  z Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
Wyróżnienie: 
Emilia Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi
w Bieńkówce

Kategoria klas VIII i III Gimnazjum
I miejsce :
Emilia Talaga z Zespołu Szkół w Zembrzycach
II miejsce :
Mateusz Chorąży ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej
III miejsce:
 Karolina Jaszek z Zespołu Szkół w Lachowicach  
Wyróżnienia:
Małgorzata Tatara ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej   
Dominika Lenart z Zespołu Szkół w Krzeszowie

Galeria