Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH – BUDZÓW, 11 MAJA 2017 R.

W trosce o słowo piękne i prawdziwe  wzorem ubiegłych lat Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej  zorganizowali kolejną edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych, obejmujący swym zasięgiem powiat suski. Konkurs odbył się  11 maja 2017 r. w Budzowie. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i obcej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Każda gmina mogła zgłosić po 3 recytatorów – laureatów eliminacji gminnych. W konkursie wzięło udział 22 gimnazjalistów  z 14  gimnazjów  powiatu suskiego. Konkurs przeprowadzono w jednej kategorii warsztatowej – recytatorów. Przy doborze repertuaru należało kierować się walorami literackimi, artystycznymi i wychowawczymi utworu oraz doborem dostosowanym do możliwości wykonawczych recytatora. W pracy z uczniem należało zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi i poprawność dykcji. Uczestnicy przygotowali do konkursu po dwa utwory: jeden pisany prozą (fragment), drugi utwór poetycki. W kategorii –  poezja  gimnazjaliści najczęściej sięgali po twórczość Wisławy Szymborskiej,  Adama Mickiewicza, Adama Asnyka  i  Mariana Załuckiego. Przedstawiając utwory pisane prozą uczniowie prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Jednak największą popularnością cieszyły się fragmenty książek autorstwa  Małgorzaty Musierowicz i Sławomira Mrożka. Jurorzy przyznali, że zaprezentowany przez gimnazjalistów poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.   

Recytatorów  oceniała Komisja w składzie:
Ewa Romaniak – aktorka teatralna i filmowa

Zbigniew Samogranicki – aktor, reżyser

Katarzyna Głuc – polonistka w Liceum Ogólnokształcącym w Suchej Beskidzkiej

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

  1. Dobór repertuaru
  2. Interpretacja tekstu
  3. Kultura słowa
  4. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce:
Barbara Czernecka z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
II miejsce:
Kinga Chowaniec  z Gimnazjum w  Tarnawie Dolnej
III miejsce:
Tymoteusz Jezutek  z Gimnazjum w  Zawoi
Wyróżnienia:
Klaudia Kufel z Gimnazjum w  Jordanowie
Dawid Braun z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej

W wyniku eliminacji powiatowych zostało wyłonionych  4  recytatorów, którzy będą reprezentować powiat suski   na Wojewódzkim konkursie Recytatorskim w Trzebini. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Galeria