Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 28 KWIETNIA 2016 R. – BUDZÓW

Wzorem ubiegłych lat Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej  zorganizowali kolejną edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych, obejmujący swym zasięgiem powiat suski. Konkurs   odbył się 28 kwietnia 2016 r. w Budzowie. Celem konkursu jest edukacja artystyczna w zakresie kultury żywego słowa, przygotowanie młodzieży do udziału w kulturze, kształcenie literackie językowe, promowanie kultury języka, czystej i poprawnej mowy polskiej, praca z uczniem zdolnym w zakresie rozwijania kompetencji językowych i uzdolnień teatralnych oraz promocja młodzieży uzdolnionej.  W konkursie wzięło udział 24 uczestników z  13 gimnazjów powiatu suskiego.  Każdy z uczestników  konkursu miał zinterpretować wybrany przez siebie wiersz oraz fragment  prozy.  W kategorii –  poezja gimnazjaliści najczęściej sięgali po twórczość Wisławy Szymborskiej i Adama Mickiewicza.   Przedstawiając utwory pisane prozą uczniowie prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Jednak największą popularnością cieszyły się fragmenty książek autorstwa  Doroty Terakowskiej, Lucy Maud Montgomery i Sławomira Mrożka. Jurorzy przyznali, że zaprezentowany przez gimnazjalistów poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

 Recytatorów oceniała Komisja w składzie:

  1. Beata Schimscheiner – aktorka Teatru Ludowego w Krakowie
  2.  Anna Lenczewska – aktorka Teatru „Mumerus” w Krakowie
  3. Małgorzata Skawińska – polonistka w LO w Suchej Beskidzkiej

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

  1. Dobór repertuaru
  2.  Interpretacja tekstu
  3.  Kultura słowa
  4.  Ogólny wyraz artystyczny

Oto wyniki konkursu:

I miejsce
Julia Fidelus z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
II miejsce
Weronika Moskała z Gimnazjum w  Budzowie
III miejsce
Agnieszka Kowalcze z Gimnazjum w  Jordanowie
III miejsce
Weronika Fidelus  z Gimnazjum w   Zembrzycach
Wyróżnienie
Nina Matuszek z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej

W wyniku eliminacji powiatowych zostało wyłonionych  4  recytatorów, którzy będą reprezentować powiat suski   na Wojewódzkim konkursie Recytatorskim w Trzebini. Są to: Julia Fidelus, Weronika Moskała, Agnieszka Kowalcze i Weronika Fidelus. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Galeria